OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Postup stavby modelů
Tvorba letadla není ani tak složitá, spíš to chce trochu trpělivosti a času...
Nejprve si vyberu model dle nějaké předlohy – třípohledového náhledu
/tzv. 3wiew/ buď přímo s řezy, nebo i bez řezů..
Tento náhled si otevřu v grafickém programu /např. CorelDraw, Autocad apod./.
Překreslím si jej, v případě si vytvořím osy a podle nich vyhotovím řezy..
Při náhledech s řezy se to dá udělat i jednodušeji – stačí si v tomto programu
zvětšit celou předlohu náhledu na požadovanou velikost a začít po částech tisknout.
Má to oproti překreslenému náhledu nevýhodu tu, že se zvětší zároveň i tloušťka čar, tudíž je i několika násobná spotřeba inkoustu...
Plán si postupně vytisknu, přesně poslepuji izolepou k sobě...
Plán z Corelu

Plán z Corelu

- poslepovaný vytvořený plán Jaka
Folie s obrysy

Folie s obrysy

Berijeva Be -103
Na tvrdou průhlednou folii si lihovou tenkou fixou nakreslím obrysy bočního pohledu, horní poloviny trup, žebra, motorové gondoly a kormidla. Podle nákresu vystřihnu a můžu začít...
Poloviny řezů trupu překreslím na pozinkovaný plech, odvrtám, vystříhám a vypiluji z nich negativní matrici pro pozdější napálení vodítek tvaru trupu...
Taktéž si zvolím a nakreslím pozitivy profilů žeber křídla /podle tvaru a členitosti/, vystřihnu a vybrousím....
Profily kreslím od ruky /tzv. CRD – co ruka dá/.
Tím již je vlastně celková příprava dokončena a může se začít s prací samotnou..
Na zvolenou tloušťku materiálu dvou polovin trupu/fasádního, tvrzeného nebo extrudovaného polystyrenu/ si nakreslím obrysy trupu, obříznu odporovou pilou tvar trupu, položím si je zrcadlově proti sobě a na ně si nakreslím podélnou osu i osy příčných řezů, tedy žeber....
Řezání

Řezání

malou pilkou zde konkrétně Jakovleva Jak-3
Mitsubishi A6M2

Mitsubishi A6M2

Zero - osy a negativní žebra z pozinkovaného plechu
Grumman G-44

Grumman G-44

vypálení a začátek ořezu...
Obě poloviny trupů položím /nejlépe/ na sklo, negativní matrici trupu nahřeji nad plynovým vařičem na požadovanou teplotu /kterou zkusmo testuji/ a uchycením do kleští opatrně vpálím tuto matrici kolmo proti sklu na příslušnou příčnou osu trupu. Postup opakuji i na druhou polovinu trupu s pootočením žebra o 180 stupňů. Postupně takto vypálím všechna žebra na své pozice a příprava trupu k broušení je hotová...
Obě poloviny trupu k sobě přilepím na více místech kousky oboustranné pásky, nožem a plátkem do pilky ořežu větší přebytky, potom vezmu smirkový papír nalepený na kouskách dřevěných hranolků a broušením dosahuji požadovaného tvaru trupu, dokud se nedobrousím k výpalům z matrice. Potom již dobrousím jemným smirkem celý trup tak, aby nebyly vidět ani výpaly a celý trup přeleštím jemným smirkem...
Curtiss P-40E

Curtiss P-40E

vydlabané dutiny
Dlabání

Dlabání

dutin trupu Lavočkina La-7
Archangelskij

Archangelskij

Ar-2 - vybroušený a slepený trup
Opatrně obě poloviny trupu od sebe odlepím, navrhnu si rozmístění serv, motoru, baterií a načrtnu si budoucí dutiny fixou na trup. Potom ještě načrtnu negativně profil kořenového žebra na tvrdý papír a ten vlepím na trup k navrhnutým dutinám oboustrannou lepící páskou.
Stolní odporovou pilou nastavenou na úhel vzepětí křídla vypálím místo pro jeho budoucí uložení a totéž udělám zrcadlově na druhé polovině trupu...
Po vypálení oddlabávám navrhnuté dutiny v obou polovinách trupu různými nástroji /dobrá je vidlička/ , zabrousím do hladka smirkem...
Nachystám si zářezy pro budoucí vlepení směrovky a výškovky, navlhčím obě poloviny trupu vlhkou houbičkou v místech lepení a nanesu Purex. Přitisknnu obě poloviny trupu k sobě, usadím a zajistím malířskou páskou proti rozlepení a pohybu.
Po celkovém zaschnutí opatrně odlepím jistící malířské pásky, odříznu a zabrousím případné vypěněné útvary a trup zkontroluji na symetrii, případné nesrovnalosti dobrousím...
Přepážka

Přepážka

serv Curtisse P-40E
Tvorba

Tvorba

směrovky Grummana G-44
Grumman G-44

Grumman G-44

- tvorba pantu z Omniporu
Vlepím do vzniklé dutiny lože serv z balsy a smrkových lišt, dále vlepím do patřičných míst motorové lože z překližky pro budoucí pohon a trup prozatím odložím...
Na depron /či jemu podobných materiálů různých názvů/ si obkreslím tvar směrovky a výškovky a vyříznu skalpelem..
Kormidla rozříznu, z budoucí spodní strany výškovky podélně zkosím oba díly o 35-40 stupňů a dle tvaru a složitosti případně podlepím tenkou překližkou či lištou pro zpevnění a opět zabrousím.. Z balzy tloušťky depronu si vytvořím lištu cca 4 mm silnou, kterou nalepím na přední hranu výškovky a směrovky, zabrousím a vytvořím z ní nejen náběžnou lištu, ale zároveň zpevním celé kormidlo.
Mustang P-51D

Mustang P-51D

- zkompletovná kormidla
Mitsubishi A6M2

Mitsubishi A6M2

Zero - vlepení kormidel ke trupu
Messerschmitt

Messerschmitt

Bf-109E - vložení táhel, vlepení stožáru antény a vypálení prohlubní kulometů
Pod takhle obroušené kormidlo – výškovky položím samolepící papírovou kvalitní pásku /Omnipor/ nalepím ho na rovnou část, položím na rovno a do těsné blízkosti nalepím druhou část kormidla, pochopitelně tak, aby parádně lícovala... Potom toto kormidlo uchopím, na vzniklém papírovém pantíku jej ohnu směrem k pásce tak cca na 40 stupňů a přilepím podélně další proužek Omniporu, čímž vznikne celistvý pant.Totéž opakuji se směrovkou.
/Podle druhu kormidel volím postup jejich vbudování do modelu. Při půlených kormidlech výškovky /např Spitfire, Grumman apod./ nejprve do modelu vlepím přední část, potom vsunu jednu polovinu s lištou, ke které později dolepím druhou polovinu, po zaschnutí a obroušení teprve tvořím obě poloviny pantů z Omniporu.
Takto vzniklá zkompletovaná kormidla vlepím kolmo Purexem do trupu, zúhluji a zajistím proti pohybu.
Po zaschnutí případně opracuji a zabrousím vzniklé vypěněné bubliny, nad plynovým hořákem nahřeji svařovací drát a vypálím opatrně do trupu otvory pro táhla až k loži serv, otvor pro vývod antény z trupu, případně žlábky pro kulomety v trupu apod...
Z drátu či špejlí a drátku vytvořím táhla směrovky a výškovky, do kormidel vlepím Purexem jejich páky z textitu, uchytím do modelu serva a připojím k nim táhla..
Choulostivá místa /jako dosedací plochu, gondoly, spodek trupu apod./ vyztužím nalepením papírové pásky nebo netkané textilie Herkulesem.Tím je trup zhruba připraven..
Tachikawa Ki-77

Tachikawa Ki-77

- výřez konce křídla
Tachikawa Ki-77

Tachikawa Ki-77

- dokončený konec křídla
Tachikawa Ki-77

Tachikawa Ki-77

- středový díl křídla
Něco k tvorbě křídla...
Nejprve podle členitosti, tvaru a druhu křídla si zvolím metodu zhotovení. Pokud se jedná o křídlo rovné nebo do vzepětí V vhodných tvarů, použiji pro ně přímé vypálení dvou polovin vcelku /mimo elipsové Spitfire, to jsem smirkoval celé ručně/. Jedná-li se o členité, dlouhé nebo křídlo tvaru U nebo W musí se jeho vypalování rozdělit na více částí a později slepit.
Nejprve si na polystyren namaluji půdorys a úhly křídla, obříznu do budoucího tvaru té ktreré části na odporové stolní pile. Potom na každý díl nalepím oboustrannou páskou profily žeber kořenových a koncových /středních – koncových/ opatřených ryskami na rozdělení a očíslováním na 10 dílů. Koncové žebro při jeho odtokové hraně pozvednu o 5-7 mm pro požadovaný negativ. Potom se sehraným protějškem vedeme odporovou pilu po hranách nalepených žeber podle očíslovaných rysek, kdy jeden hlásí a druhý se drží aby vedl stejně.
Po oboustranném vyřezání vznikne profil podle předlohy. Totéž opakujeme na druhý stejný kus, ale zrcadlově otočené, aby nám nevznikly např. dvě levá křídla...
Vypálená křídla obrousím a vyhladím smirkem. Konec křídla /odtokovku/ podélně odříznu na 20-30 mm a nalepím odtokovou balzovou lištu. Zbrousím i přední stranu podélně asi o 5-10 mm a nalepím čelně balzovou náběžnou hranu, vše zajistím proti posunu a odlepení.
Po zaschnutí opracuji, obrousím, dám křídlu jeho konečný tvar a obě poloviny /nebo všechny díly/ zúhluji a slepím. Odporovým vyformovaným drátem vypálím do křídla lože pro serva křidélek, podélnou drážku na nosník a nožem naříznu do hloubky asi 5 mm drážku pro kabeláž serv, vtlačím do ní plochý kabel s naneseným Herkulesem a usadím serva. Spojím v úhlu k sobě nosník, ovinu nití, přelepím sekundovým lepidlem a vlepím pomocí Purexu do drážky v křídle. Do a vše přelepím páskou Omnipor. Na horní straně křídla v místě nosníku vytvořím též podélný řez nožem do hloubky asi 5 mm do něhož vtlačím černou stahovací pásku /na stahování beden na paletách/ s naneseným Herkulesem. Toto neuvěřitelně zpevní křídlo proti průhybu a možnému prasknutí.
Naznačím si křidélka, vyříznu je z křídel, zkosím a vyztužím podobně jako kormidla a opět vytvořím panty z Omniporu. Vytvaruji táhla z drátu, uchytím k předem vytrimovaným, vynulovaným a vlepeným servům a táhlům křidélek. Středem křídla vyvedu kabely serv do trupu k zapojení do přijímače. Tím je křídlo hotové..
Mitsubishi

Mitsubishi

A6M2 Zero - obě poloviny křídla
Mitsubishi

Mitsubishi

A6M2 Zero - slepené křídlo s křidélky, náběžkou a odtokovkou
Mig-3

Mig-3

- lože serv, naznačení pro nosník
Focke-Wulf

Focke-Wulf

FW-190A - na nečisto složený model s motorovou přepážkou z překližky
Vše na nečisto sestavím, doupravuji, doinstaluji, doladím, dozdobím.
Vmontuji motor, případně jinou elektroniku /optokulomety z LED diod/ a sestavím. Mezery mezi trupem a křídlem dopěním přes igelit Purexem a dotmelím.
Po odzkoušení serv a funkčnosti na nečisto přistupuji ke předkreslení kamufláže, kabiny, znaků a ostatních doplňků tužkou. Později namíchám zvolené barvy nátěru ze základních odstínů Balakrylu a pouštím se do konečné úpravy, tedy nátěru. Po dokreslení modelu si zbytky barev schovám pro příští možné opravy po možných nehodách.
Potom už jen vše nechám zaschnout, pozapojuji, odzkouším, případně upravím těžiště a lze zkusit letové vlastnosti.....
Grumman G-44

Grumman G-44

- předkreslená tužkou..
Grumman G-44

Grumman G-44

- nátěr kabiny světle modrou..
Grumman G-44

Grumman G-44

- nátěr žlutou barvou..
Grumman G-44

Grumman G-44

- nátěr křídla tmavě modrou...
Grumman G-44

Grumman G-44

- dokončení nátěrů...
Grumman G-44

Grumman G-44

- originální předloha skutečného hydroplánu
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one