OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Easy Star II od Multiplex - recenze.

Obsah verzí:

Verze KIT obsahuje:  Dvě poloviny trupu, dvě poloviny křídel s kryty pro laminátovou výztuhu, výškovku, odnímatelnou kabinu a kryty serv trupu z Elaporu. Dále plastové zámkové ústrojí výškovky, páky (směrovky, výškovky, křidélek), motorovou přepážku, trámec sklopné vrtule, kužel, listy sklopné vrtule (2ks), kryt motorové gondoly, držák krytu, držáky servo-kabelů pro případná křidélka (2ks), klícky serv (2ks), západky, vnější trubice lanovodu ϕ 3 mm (3ks - použité též i na výztuhy trupu), vnitřní trubice lanovodu ϕ 2 mm (2ks) a zámky kabiny (2 ks).
Dále kovové válečky do pák kormidel s červíky (4ks), kleštinový unašeč (2ks kleštin - ϕ3 a ϕ3,2mm) s podložkami a matkou, čepy vrtulových listů (2ks), šroubky krytů a kužele, táhla pro případné křidélka (2ks ), dlouhá táhla směrovky a výškovky (2ks) a potřebný Imbus klíček. Dále gumový O kroužek na listy vrtule, laminátovou spojku křídel, dva samolepící ozdobné archy, originál stavební návod (v pěti jazycích) s obrázkovou dokumentací stavby a přiložený překlad  stavebního plánu našeho dovozce.

Verze ARF:  Je osahem shodná s předchozí ( KIT ), obsahuje navíc osazený střídavý motorek, regulátor 20A a usazená serva pro výškovku a směrovku.

Popis balení modelu Easy Star II. verze KIT
Prvním dojem jak je známo budí i obal, v tomto případě krabice nejen s fotografií samotného modelu, ale navíc s množstvím inspirujících fotografií na přední a zadní straně krabice, ale překvapivě i na horním vnitřním víku, které nás překvapí po otevření hlavního horního víka.
Samotné víko ( vrch ) krabice je opatřeno dobrým a účelovým držákem, pro pohodlný odnos docela slušné krabice o rozměrech 101 x 22,5 x 16cm. Horní víko s popisy a daty modelu v pěti jazycích (D,GB,F,I,ES) je velmi pevně uzavřeno a zajištěno čelními pojistkami s ouškem, takže je téměř nemožné během přenosu jeho otevření. K jeho otevření  doma, je zapotřebí docela síla, takže je zcela vyloučeno otevření - třeba i neposedným dítětem...
 Po otevření obou vík a uší krabice nás překvapí  nejen vzhledně uložené díly, ale i jejich sekundární zabalení do bublinkové fólie (Elaporové poloviny trupu, poloviny křídel, kabina a výškovka). Sklopná vrtule s trámcem a kuželem, ostatní součásti a doplňky jsou umístěny a zalepeny v několika sáčcích. Trubičky, táhla a laminátová spojka křídel jsou spolu slepeny samolepící páskou. Dva archy ozdobných samolepek jsou uloženy podél vnitřní stěny krabice.
Ostatní volný prostor je vyplněný bublinkovou folií tak, aby nedošlo k posunu součástí ani jejich poškození.
Shrnuto - na primárním i sekundárním balení si dal výrobce opravdu záležet...
Obsah balení

Obsah balení

Easy Star II
Trubičky

Trubičky

Trubičky a táhla..
Motorová

Motorová

Motorová gondola Easy Star II
Ocas

Ocas

Zajišťovací zařízení výškovky
Popis modelu:
Při rozbalení, kontrole kompletnosti a neporušenosti jednotlivých dílů se můžeme pokochat velmi pěkným a hladkým zpracováním dílů z Elaporu - jak to jen umožňuje výroba.
Miniaturní nopky na trupu jakoby znázorňovaly nýtky kapotáže. Horní strana křídel je zrcadlově hladká jako i směrovka a horní strana výškovky..
Na spodní straně křídel a výškovky jsou znatelné malinké kruhové shluky nopků a dva cca 25mm kruhové výlisky /snad jediné oku trošku nelahodící/..
Díly při zkoušce tzv. na sucho na sebe velmi dobře lícují a zapadají.
Křídla do trupu musíme vsunovat opatrně, ale dosti silou, jdou opravdu natěsno!
Při kompletaci modelu /spíš před kompletací/ můžeme nopky v místech lepení odstranit seříznutím ostrým skalpelem - vhodné zejména při lepení malých dílů.
Pro modeláře puntičkáře je možnost totéž učinit i u výše zmíněné spodní straně výškovky a křídel jak s nopky, tak kruhovými výlisky - při utopeném kruhovém výlisku použít třeba tmel nebo vtipně přelepením ozdobnou samolepkou...
Jelikož jsou zmíněné součásti z Elaporu, není až tak jednoduché jejich odstranění bez možného vedlejšího kosmetického poškození, navíc, je-li model určený především začátečníkům, je tato práce s designem zavádějící..
Ten většinou stejně dostane za své při několika prvních letech...


Stavba modelu:
Jak již bylo řečeno, je vhodné tzv. pro jistotu si nejprve před samotným lepením vše nejprve zkusit usadit tzv. nasucho, neboť vteřinová lepidla nám mnoho času na upravování či opravy většinou nedávají.
Ze své zkušenosti však mohu upřímně sdělit, že v mém případě bylo vše perfektně lícující a propracované. Se samotnými díly vyjmeme též originál stavební postup a přiložený překlad.
U originálu používáme obrazovou průvodní dokumentaci a řídíme se postupem stavby na přeloženém návodu. V bodě instalace zámku výškovky zvýšíme opatrnost při lepení, abychom nechtěně ukápnutím nebo vyvzlínáním lepidla neslepili části, které mají být volné.
Pracovní postup dodržujeme až po bod vlepení držáků /klícek/ serv.
Je důležité před vlepením samotných klícek do polovin trupu vybrat vhodná serva, ne všechna mikro serva pasují. Výrobcem doporučená serva jsou Nano-S nebo HS55.
Lze použít i jiná, ale je třeba je nejprve vyzkoušet jak sednou do klícky. Totéž později platí u možné varianty křídel s křidélky - musel jsem později použít rozdílný typ oproti servům v trupu. Do trupu jsem použil 2ks serv Corona CS 928BB a později na křidélka Power HD 1900A. Oproti originálnímu plánu jsem odbočil pouze u varianty křidélek, kde jsem namísto prodlužovacích spojek volil variantu prodloužení servo káblíků až do kabiny - nosu letadla.
Řešené to mají velmi dobře, avšak nejsem zastáncem zbytečných možných studených spojů, nedej Bože opomenutí zasunutí nebo špatné zasunutí konektoru. Což se při prvním napětí či nervozitě může stát.. Uvádím pouze jako možnost.
Zprvu jsem chtěl stavět variantu výškovka a směrovka, později po několikerém létání dodat křidélka pro posouzení rozdílů letových vlastností, avšak pro dlouhodobé nepříznivé počasí jsem křidélka dodělal rovnou a model byl připravený k letu.
Zámek

Zámek

Zámek výškovky Easy Star II
Spojení

Spojení

Spojení polovin trupu
Slepený

Slepený

Slepené poloviny trupu
Serva

Serva

Usazení serv v trupu
Zálet modelu:
Před prvním letem pečlivě zkontrolujte těžiště, výchylky, jejich směr, směr otáčení vrtule a funkci všech ovladačů. Těžiště modelu jsem intuitivně posunul o 5mm dopředu, tedy od udávané vzdálenosti 78 mm na cca 73 mm.
Při mírně šikmém odhození na plný plyn jsem tzv. měl plné ruce práce, model se během 15 m vzepnul a začal dosti houpavě řádit a to i při vypnutém motoru..
Dotrimoval jsem výškovku co šlo - bylo to málo..
Stáhnul jsem tedy plyn, tlačil výškovku a šel na přistání.. Po přistání jsem zkusil těžiště bylo na 72 mm. Výškovka trimem potlačená o 2 mm. Povolil jsem páku výškovky, seřídil trim doprostřed, dotáhl táhlo a posunul těžiště na 68 mm.
Plný plyn hod... Houpaní, potlačil jsem ještě na trimu výškovku a nastoupal..
Easy se srovnala, vypnul jsem motor, mírně se naklonila nosem dolů a začala klesat.
Při tom se zase rozhoupala... Srovnal jsem ji, přistál (avšak hůře reagovala na kormidla).
Vše jsem překontroloval, těžiště posunul na cca 70 mm, výškovku potlačil o 4 mm z vodorovné pozice a nový let..
Po odhozu model již letěl rovně, jen mírně dolů, lehounce jsem přitáhl trim na výsledné potlačení 3mm a model plul krásně vzduchem. Vystoupal jsem do slušné výšky a zkusil
co si můžu dovolit. Nejprve jsem řídil pouze směrovkou a výškovkou, model poslouchal  na slovo - povel. Po chvíli létání jsem se zaměřil na řízení křidélkami. To bylo panečku polítání.
Lopingy tzv. na 2 metrech jak vodorovné (nožové kroužení) tak svislé, výkrut (jde lépe doprava - doleva slušný suďák), volný pád, let na zádech, klouzání a jiné. Opravdu zvládá vše, ne dokonale jako akrobat, ale zvládá. Po dolétání baterie jsem si s tímto nastavením ještě asi dvakrát zalítal a zařádil, přistál, sbalil model do originální krabice a jel domů nabíjet na příště..
Zakrytování

Zakrytování

Zakrytování serv v trupu
Slepený

Slepený

Slepený model Easy Star II
Polepený

Polepený

Polepený model připravený k záletu
Před záletem

Před záletem

Před záletem..
Hodnocení modelu:
Od každé varianty řízení jsem učinil několik letů, zprvu po seřízení opatrně oťukával možnosti, později zkoušel živější lety, akrobacii a ve větších výškách i možné simulované hrubé chyby pilota /obsluhy/- ty model moc neodpouští..
Model pro stavební provedení mohu hodnotit na výbornou, vše lícuje naprosto perfektně...
Precizně propracované do detailů a důmyslně. Pouze samolepky na vinglety křídel nelze nalepit vcelku podle náhledu na obalu - vznikají při dvojitém opačném prohnutí vzedmutá nepřiléhající místa. Doporučuji buď rozstříhat na barvy a lepit jednotlivě nebo použít opačného nalepení jako jsem nakonec musel použít já, jelikož jsem měl samolepku již stáhnutou z podkladu. Ostatní je již v pořádku.
Při proříznutí výškovkového kormidla (v mém případě) se tato ploška docela prohnula.
Po prvním odhozu a přistání jsem ji mnutím mezi prsty porovnal - doporučuji udělat hned..
Nastavení větších výchylek na modelu není na závadu - naopak, vždy se dá řídit s citem lépe, než když jsou nedostačující..
Model je vhodný jak letovými vlastnostmi, tak i pevností i pro začínající, avšak apeluji na první seřízení a zálet zkušenějším modelářem. Model se dosti vzpíná, škoda si jej zničit v začátku, neboť potom přinese mnoho krásných zážitků.
Myšlenka - i přes to, že na modelu vše perfektně sedí a lícuje, zkusím ještě celou výškovku o nějaký stupeň přizpůsobit pozvednutím náběžné hrany tak, aby se zmenšil úhel náběhu hlavního křídla, v čemž vidím hlavní problém vzpínání se s výškovkou v nule.
Model jinak létá opravdu pěkně i svižně a věřím, že vše se ještě vylepší úpravou výškovky..

Technická data:
Rozpětí ....................... 1366 mm
Délka trupu ...............  977 mm
Letová hmotnost .......  688 g
Nosná plocha ............. 28 dm2  
Plošné zatížení ............ 24,6 g/ dm2
Ovládané funkce ........ S, V, M, (K)

Zálet:
Motor ...................... FC2826-9T  1820 ot./V
Baterie .................... LiPol 2S Zippy   1800mAh
Regulátor ................ Hobby King 30A
Přijímač .................. Assan X8 R7 2,4GHz
Serva trupu ............ Corona CS-928BB
Serva křidélek ....... Power HD-1900A

Klady:
- Precizně propracované díly
- Velmi dobrý návod ke stavbě
- Vynikající hladkost a pevnost materiálu
- Perfektně lícující díly
- Vynikající rozebíratelnost, zpětné složení, skladnost a přesun v originální krabici
- Účelně řešené vyztužení v trupu - vedení pro antény přijímačů 35 a 40 MHz

Zápory:
- Model se při zadaném těžišti hodně vzpíná až do lopingu
- Samolepky na vinglety nelze nalepit dle předlohy přímo - bez rozstříhání na pruhy
Zálet..

Zálet..

Zálet..
Seřízení

Seřízení

Seřízení výškovky po záletu..
Easy Star II

Easy Star II

Easy Star II v letu
Easy Star II

Easy Star II

Easy Star II při průletu..
Easy Star II

Easy Star II

Easy Star II při vystoupání k měsíci..
Easy Star II

Easy Star II

Easy Star II při přistání..
Easy Star II

Easy Star II

Easy Star II po přistání..
Easy Star II

Easy Star II

Jiný pohled na Easy Star II
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one