OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Výroba kabin - jak na kopyta.
Minule jsem vám nastínil jak jsem se pustil do výroby pilotů do svých modelů netypických velikostí, na něž je problém piloty sehnat a tím nastává další problém..
Kde vzít kabiny těchto velikostí, jedná-li se o kabiny letadel zcela kryté, ne tedy jen pilotní štíty..
Koupit se nedají, tudíž zbývají dvě, tři možnosti.
Za prvé nedělat průhledné kabiny, za druhé porosit známé modeláře o jejich tvorbu nebo se do tvorby pustit sám.
K tvorbě jsem se dostal spíš náhodou – z hecu..
Několikrát jsem měl na RCalbum připomínku, že modely jsou moc hezké, jen že by to chtělo kabiny s piloty.
Chvíli se tomu v duchu bráníte, avšak červík vrtá.
Tak jsem se do toho pustil..
Nejprve jsem informace hledal na internetu, po známých a ostatních modelářích. Zjistil jsem, že je více možných metod jak se o to pokusit a tak jsem se rozhodl, že vyzkouším všechny ty trvanlivější.
Jelikož je nás tu víc, kteří staví letadla v 1/10,5 - tzv. "mojí velikosti", tak jsem se metodami kopyt omezených na jedno použití více nezabýval.
První metoda- kopyto dřevěné
- je asi nejlepší, avšak náročnější na čas, nástroje a materiál.
Jde o zhotovení kopyta ze dřeva /nejlépe tvrdého, a především suchého/, na jehož opracování budeme potřebovat pilku, nůž, rašpli a několik druhů smirkového papíru. Dřevo musí být suché a je vhodnější tvrdé, neboť oproti měkkému má hustší léta a netvoří se tzv. chlupy. Ti vybavenější mohou použít vibrační nebo pásovou brusku, přímočarou pilu, malou cirkulárku, hoblovku, dláta apod.
Jelikož nepatřím mezi stolaře, pracoval jsem pouze s pilkou na železo, rašplí, hrubým pilníkem a smirkovými papíry.
Seříznutí kabin

Seříznutí kabin

Seříznutí kabiny FW-190 nahrubo pilkou
Hrubší

Hrubší

Hrubší opracování kabiny FW-190 rašplí
Jemnější

Jemnější

Jemnější zapilování kabiny FW-190 pilníkem
Dřevěné kopyto

Dřevěné kopyto

Dřevěné kopyto kabiny Messerschmitt Bf-109E
Nejprve si zvolíme materiál o něco větší, než jsou rozměry budoucí kabiny, na zvolený hranol / i na tvrdý papír / si namalujeme horní, boční i čelní obrysy budoucí kabiny a přebytečné odřízneme.
Nahrubo opracovaný materiál dobrousíme do hrubé podoby rašplí, bruskou s hrubým smirkem popřípadě nožem či dláty. Vytvořenou šablonu kabiny z tvrdého papíru přikládáme pro vizuální kontrolu a vzniklé rozdíly doopravujeme..
Máme-li kopyto nahrubo vytvarované do koncové podoby, přistupujeme ke konečné fázi, kterou je jemné dobroušení a vyhlazení povrchu jemným smirkovým papírem do hladka.
Tím máme kopyto vytvořené pro další práci /tu si popíšeme na závěr a je téměř shodná pro všechny popsané druhy kopyt/.
Druhá metoda- Syporex, Ytong a pórobeton
- je méně pracná, nenáročná na čas při zhotovení , ale prašná a kopyto je méně
pevné. Jedná se o výrobu kopyta ze Siporexu /pórobetonu, Ytongu/.
Výroba a opracování kopyta je shodná s předchozím popisem až do místa, kdy máme kopyto v požadovaném tvaru čistě opracované.
Zde musíme pokračovat, neboť tyto materiály obsahují množství mikro pórů a ty musíme zahladit. Na zahlazení lze použít například řídkou sádru, kterou tzv. nastěrkujeme do pórů a na spodek kopyta pro zpevnění nebo dvousložkové pryskyřice, lepidla na kachličky nebo jiných různých tmelů. Já používám sádru /tedy použil jsem/.
Zhotovené

Zhotovené

Zhotovené, vytmelené a zabroušené kopyto z Ytongu La-7
Při přílišném

Při přílišném

Při přílišném napínání může toto kopyto prasknout
Po zatažení pórů znovu kopyto přebrousíme jemným smirkem a vyhladíme do hladka. Kopyto potom musíme dát před dalším použitím řádně vyschnout, stalo se mi, že při ohřevu vlivem roztahující se páry prasklo.
Prý je vhodné povrch neseparovat např. včelím voskem rozpuštěném v lihobenzinu, teflonovým sprejem nebo např. Molikem popř. tuhou z měkké tužky.
Musím ovšem podotknout, že já při výrobě z tohoto materiálu separaci vůbec nepoužil a výsledek byl taktéž výborný..
Třetí metoda - kopyto ze sádry
- je pracnější, zdlouhavější, ale oproti předešlým metodám kopíruje konkrétní
kabinu, která již je součástí letadla např. z polystyrenu a chceme ji nahradit nebo si přejeme do budoucna vytvořit kopii kabiny ze zakoupeného modelu apod.
Tuto metodu lze použít vlastně na kopírování a zhotovení čehokoli, třeba kuželu, tvaru trupu loďky, korpusu skeletu autíčka,…..
Tato metoda spočívá v tom, že vezmete konkrétní věc, vytvoříte podle ní negativní kopyto a z něho následně pozitivní kopyto pro zhotovování kopií.
Tedy konkrétněji na mém modelu z polystyrenu, kde jsem chtěl nahradit „polystyrénovou
kabinu“ kabinou průhlednou s pilotem.
Nejprve jsem obříznul /vyříznul/ kabinu v letadle. Vyloupnutou kabinu jsem obrátil a dutinu v ní vyplnil sádrou, kterou jsem nanesl až asi 1,5 – 2 cm nad její okraje v kónusu /zešikma/ tak, aby ji bylo možné později vydělat. Sádrou nebo tmelem /v tomto případě/ ještě „zatmelíme“ póry v polystyrénové kabině, zabrousíme do hladka a do přesného tvaru.
Jakmile okraje pozaschnou, vyvrtáme skrz ně otvor na pozdější protažení např. drátu nebo špejlí, které se před zalitím položí na okraj misky. Misku lze použít podle požadované velikosti a tvaru jakoukoli, nebo si ji můžeme vytvořit narychlo např. z krabice tak, aby do vyplňovaného prostoru „padlo“ co nejméně materiálu. Tu slepíme a vnitřek polepíme lepící páskou /izolepou / i pro lepší pozdější vyklepnutí ulité negativní formy.
Vezmeme kabinu a podle typu materiálu z kterého pochází ji buď naseparujeme celou, nebo alespoň sádrové okraje pro lepší pozdější vydělání ze zalité formy a to například vazelínou apod./já použil teflonový sprej/.
Vyříznutí

Vyříznutí

Vyyříznutí kopírované polystyrenové kabiny Jak-3
Nanesení sádry

Nanesení sádry

Nanesení soklu ze sádry na polystyrenové kopyto Jak-3
Vytmelená

Vytmelená

Vytmelená a zahlazená polystyrenová kabina Jak-3 se sádrovým soklem
Forma z kartonu

Forma z kartonu

Forma na odlití originálu kabiny z kartonu a izolepy
Otvory výše popsané kabiny protáhneme drát, špejli nebo podobný materiál a tu potom položíme tzv. „vzhůru nohama“ na misku, ve které proběhne vlastní odlití /pokud je kabina z lehkého materiálu, zatížíme ji, aby se nám při vlastním zalévání nezvedla.
Namícháme hmotu a nalijeme do misky na níž leží obrácená /zatěžkaná/ kabina.
Po vytvrdnutí takto zalité kabiny uchopíme dráty /vytáhneme špejle – vsuneme dráty/ a opatrně kyvnými pohyby do všech stran se snažíme kabinu uvolnit a vytáhnout.
Když se zdaří, máme vyhráno :-) .. Když ne, cyklus opakujeme znovu.
Po vytažení vzorové /kopírované/ kabiny necháme vzniklý negativ dobře proschnout.
Po vyschnutí negativní formy tuto je-li třeba doupravíme, dobrousíme a naseparujeme. Já opět použil teflonový sprej /lze voskem, vazelínou, ztuženým tukem, jelením lojem apod./
Po rozetření do tenké vrstvy a naleštění šmouh do hladka máme formu připravenou k použití na závěrečnou operaci - odlití pozitivního kopyta kabiny. Pro lepší pozdější vytažení pozitivního kopyta si připravíme očka z drátu. Nyní si opět připravíme řidší sádrovou hmotu a opatrně naléváme do negativní formy. Po doplnění sádrové hmoty těsně pod okraj /2mm/ uchopíme předchystané očka z drátu a lehce utopíme v sádrové hmotě, čímž máme předchystané snadnější vyjmutí kopyta po jeho vytvrdnutí. Kabinu tedy zalijeme řidší sádrovou hmotou a čekáme na ztuhnutí.
Zalití

Zalití

Zalití kopírované kabiny Jak-3
Negativní

Negativní

Vytvořená negativní forma kabiny Jak-3 z modelářské sádry
Zahlazená

Zahlazená

Zahlazená a vyseparovaná negativní forma kabiny, nachystaná na zalití Jak-3
Zalití

Zalití

Zalití negativní formy kabiny Jak-3
Po vytvrdnutí takto ulitého kopyta kabiny uchopíme tyto dráty a opět se snažíme opatrnými kyvnými pohyby do všech stran kabinu uvolnit a vytáhnout.
Upozornění – velmi často se stává, že negativní forma vlivem tvrdnutí, tím ohřívání a lehkého narůstání objemu praskne. Výhodou je, že se nám odlité pozitivní kopyto lehce vytahuje, nevýhodou zůstává, že při nezdárném pokusu buď negativní formu slepíme nebo není-li to možné, jsme nuceni začít od začátku. Zalévací hmota i vlastní pozitivní kopyto může být z různých materiálů /například můj RC kolega BGone/ používá na zalití pryskyřici, která zůstává mírně pružná – gumovatější a na vlastní kopyto pryskyřici tvrdou/, já ovšem pracuji na tzv. levný provoz s modelářskou sádrou, jak na zalití negativní formy, tak i pro koncové kopyto.
Po vytažení odlitého pozitivu kabiny provedeme potřebné dohlazení a doleštění povrchu, ucvikáme dráty a necháme především důkladně vyschnout! Tím máme pozitivní kopyta připravená k pozdější tvorbě kabin.
Tímto prozatím končím - v další rubrice si popíšeme podrobně postup tvorby kabin z takto připravených kopyt.
Pozitivní

Pozitivní

Pozitivní sádrové kopyto Jak-3
Negativní

Negativní

Negativní formy většinou naprasknou
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one