OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Servotester OwlCastle
Je elektronické zařízení pro zkoušení funkčnosti a spolehlivosti modelářských
serv. Zkoušel jsem mnoho druhů zapojení, ale po jejich odzkoušení
jsem shledal určité nedostatky, proto jsem se rozhodl pro vlastní konstrukci
s tím, že jsem některé detaily převzal z předchozích zapojení.
Například odbočku pro miliampérmetr.
Tester funguje na první zapojení, funkce je indikována nízkopříkonovou
LED diodou. Napájecí napětí: 5-24V ( lze tedy i přímo z přijímače nebo z vybitých pohonných baterí.. )
Servotester se dá využít i na mnoho dalších upotřebení a funkcí záleží však k čemu chcete servotester použít primárně, to je důležité např. při výběru zdroje a také typu stabilizátoru.

Pokud je jeho používání určeno (jako u mě) pouze pro zkoumání chyb a vad různých serv (jako servotester) zůstává zapojení stejné beze změn součástek.
Chtěli by jste ho pužít k jiným účelům jako (manuálně) řídící jednotku pro serva nebo více serv, je potřeba změnit především stabilizační obvod za jiný, výkonnější.
Na tester se dá připojit pomocí servokablíků i více serv a všechna ovládat souběžně pro stejné výchylky.
Rozhodně je však důležité vědět, s kolika servy a s jakým zatížením (v ampérech) bude tester v buducnu mít pracovat a jakým vstupním napětím chcete servotester
napájet. Při vstupním napětí mezi 6V - 8V se bude stabilizační obvod zahřívat minimálně při doporučeném odběru proudu pro zvolený stabilizátor.
Při vyšším vstupním napětí 9V-24V a delším používání je doporučené opatřit stabilizátor chladičem, neboť se obvod více zahřívá.
Možností použití jiných druhů stabilizátorů je nespočet, podle požadované zátěže na výstupu - bavíme-li se stále o servech modelářských.
Níže uvádím různé stabilizátory napětí snadno použitelných v tomto testeru - tento tester je s obvodem 7805 s výstupním proudem 1A.

Stabilizátor pevného napětí LM7805 s pouzdrem TO220 na napětí 5V s proudem do 1,5A nově uváděno 1A.
Stabilizátor pevného napětí 78S05 s pouzdrem TO220 na napětí 5V s proudem do 2A
Stabilizátor pevného napětí LM1085IT-05 s pouzdrem TO220 na napětí 5V s proudem do 3A - POZOR! má jinak rozmístěné vývody než LM7805 a 78S05 (označení nožiček)
Stabilizátor pevného napětí LM1084IT-05 s pouzdrem TO220 na napětí 5V s proudem do 5A - POZOR! má jinak rozmístěné vývody než LM7805 a 78S05 (označení nožiček)
Stejný regulátor 78L05 v pouzdře TO92 dokáže dát proud jen 150mA, tedy jen 0,15A. Ten by při pohybu serva zcela jistě brzy "shořel".

Pokud by jste tedy chtěi použítl větší serva s vyšším odběrem nebo více serv ovládat naráz, je nutné pořídit si odpovídající stabilizátor a zjistit si, má-li shodné výstupy (zapojení nožiček) jako mnou použitý LM7805.
Potenciometr slouží k "hýbání" se servy, tedy k ručnímu projetí celých výchylek pák serva.
Konektor K1 slouží k případnému připojení ampérmetru - není-li ampérmetr potřeba, vsuneme propojku nebo jinak propojíme (třeba vzájemným spájením cínem).
Tester je tedy vhodný pro kontrolu funkčnosti serv, která se nám tzv. nepozdávají.
Potenciometr slouží k "hýbání" se servy, tedy k ručnímu projetí celých výchylek pák serva.
Například kontrola příkonu, kontrola dráhy cesty vestavěného potenciometru,
kontrola běhu ozubených převodů, rozmezí běhu táhel nebo pro měření
tahu. Kontrola má výhodu, že není nutno rozebírat servo předem.
Při zjištění cukání, zvýšení odběru v určité dráze běhu nebo
neúplných výchylek máme jistotu, že servo je buď potřeba vyměnit nebo
opravit. Při cukání je třeba servo rozebrat a odporovou dráhu trimru vyčistit,
promazat, popřípadě vyměnit. Při zvýšeném odběru v určité dráze chodu serva
opět servo rozebereme, zkontrolujeme ozubení převodových koleček,
odstraníme nečistoty nebo zatuhlé mazivo, znovu namažeme novým popř.
vyměníme poškozená převodová kola za nové.

Při tzv. prokluzování serva toto rozebereme a vyměníme ozubená převodová
kolečka nebo přilepíme pastorek na hřídelku motorku.
Lze testerem i odhalit vadný konektor nebo káblík serva.
Servotester Owl

Servotester Owl

Servotester Owl Castle mojí koncepce..
Servotester Owl

Servotester Owl

Schema zapojení servotesteru OwlCastle
Servotester Owl

Servotester Owl

Servotester OwlCastle ze strany plošného spoje
Servotester Owl

Servotester Owl

Servotester OwlCastle ze strany součástek
Jelikož mi to nedalo, tak jsem pro zájemce přetvořil plošný spoj s použitím výkonnějších stabilizátorů, které mají jiné rozmístění vývodů.
Doporučujiširší cesty ještě procínovat, ono přece jen 5A už je pěkný proud...
Servotester - plošný spoj s LM1084IT-05 nebo LM1085IT-05.jpg
Servotester - strana součástek s LM1084IT-05 a LM1085IT-05.JPG
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one