OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Regulátor

Regulátor

Turnigy Plush 12A
Manuál pro TURNIGY PLUSH 12A regulátor otáček střídavých motorků
Děkujeme vám za zakoupení našeho střídavého elektronického regulátoru (ESC).
Vysoký výkon systémů RC modelů může být velmi nebezpečný a důrazně doporučujeme přečíst si tento návod. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním, instalací, nebo údržbou těchto výrobků, ani žádnou odpovědnost za jakékoliv škody a ztráty vyplývajících z jeho používání.
Jakékoliv nároky na úhradu vyplývající z provozu, poruchy nebo nesprávné funkce atd. nejsou možné. Nepřebíráme ani žádnou odpovědnost za zranění osob, poškození majetku nebo následné škody způsobené našimi produkty a jejich používáním. Pouze povinnost náhrady omezenou na záruku fakturovaného množství daného produktu.
Vlastnosti:
• Obsahuje ochranu hlídání jednotlivých článků baterie (BDMP) , ta sleduje neustále skutečný stav napětí jednotlivých lithium (Li-ion/Li-poly) článků v baterii. Nemusíte se více obávat o podvybití jednotlivých článků jako dříve.
Poznámka: Tato funkce BDMP je dostupná pouze pro "SENTRY" série regulátorů.
• Velmi nízký odpor, vysoká proudová odolnost.
• Úplná ochranné funkce: Poklesu napětí baterie/ tepelná ochrana / ochrana (vypnutí) plynu při ztrátě signálu.
• 3 režimy spuštění: Normální / Měkký / Super-měkký start
Používá se u vrtulí na přímo, převodovek nebo vrtulníků.
• Programovat ho lze pákou plynu z kteréhokoli druhu dostupného vysílače na trhu.
• Plynulé a přesné řízení otáček s výbornou linearitou plynu.
• Mikroprocesor používá oddělené obvody regulace napětí IC (s výjimkou PULSAR-6A a PULSAR-10A) s vysokou odolností proti rušení.
• Podporuje motory s až: 210000 ot / min (2 póly), 70000 ot / min (6 póly), 35000 ot / min (12 póly).
• Programovací karta je velmi malé zařízení, které je možné zakoupit dodatečně pro snadné a rychlé programování regulátoru i v terénu.
• S programovací kartou si můžete aktivovat funkci přehrávání hudby regulátorem, můžete vybírat z 15 písní, které jsou v obsahu.
Typy:

"PLUSH" řada

Typ

Model

Konst. proud

Max. proud

(>10s)

Typ

BECu

 

BEC

výstup

Počet článků

Uživatelsky

programova-telné

Ochrana balancérem

Váha

Rozměry

Li-ion

Li-poly

NiMH

NiCd

 

DxŠxV

6A

PLUSH-6

6A

8A

Linear.

5V/0,8A

2

5-6

ANO

NE

6g

24x12x6

10A

PLUSH-10

10A

12A

Linear.

5V/2A

2-4

5-12

ANO

NE

9g

27x17x6

12A

PLUSH-12

12A

15A

Linear.

5V/1A

2-4

5-12

ANO

NE

12g

32x24x8

PLUSH-12E

12A

15A

Linear.

5V/2A

2-4

5-12

ANO

NE

13g

32x24x10

18A

PLUSH-l8

18A

22A

Linear.

5V/2A

2-4

5-12

ANO

NE

19g

45x24x11

25A

PLUSH-25

25A

35A

Linear.

5V/2A

2-4

5-12

ANO

NE

22g

45x24x11

PLUSH-25-OPTO

25A

35A

N/A

NE

2-4

5-12

ANO

NE

21g

45x24x11

30A

PLUSH-30

30A

40A

Linear.

5V/2A

2-4

5-12

ANO

NE

25g

45x24x11

40A

PLUSH-40

40A

55A

Přepínač

5V/3A

2-6

2-6

5-18

ANO

NE

35g

55x28x12

PLUSH-40-OPTO

40A

55A

NE

NE

2-6

5-18

ANO

NE

32g

55x28x11

60A

PLUSH-60

60A

80A

 

Přepínač

5V/3A

2-6

5-18

ANO

NE

60g

70x31x14

PLUSH-60-OPTO

60A

80A

NE

NE

2-6

5-18

BEC Výstup schopnosti

Lineární řada BEC (5V/2A)

Přepínačová řada BEC (5V/3A)

2S Li-Pol

3S Li-Pol

4S Li-Pol

5S Li-Pol

2S-4S Li-Pol

5S Li-Pol

Max. počet standardních micro serv

5

4

3

2

5

4

DŮLEŽITÉ!!
Regulátory s názvem "xxx-xxx-OPTO" nemají vestavěný BEC, použijte přídavný UBEC, nebo zvláštˇ baterii k napájení přijímače. Stejná baterie je třeba i k napájení programovacích karet regulátorů. Více se dočtěte v uživatelském manuálu programovacích karet.

VELMI DŮLEŽITÉ!!
Před připojením pohonné baterie k regulátoru připojte prosím nejprve k regulátoru její balanční konektor!
Pokud nepoužíváte pevné nezaměnitelné konektory, ale jen volné banánkové spojení, je nutno nejprve zapojit u regulátoru černý (- negativní) vodič a teprve potom červený (+ pozitivní) vodič pohonné baterie. Při odpojování postupujeme opačně, tedy prvně odpojíme červený + a nato černý - vidič baterie.

Nastavení:
1. Nastavení brzdy: Brzda (Brake) ON / OFF
* ON – Při vypnutí plynu zastaví – zabrzdí vrtuli (doporučeno pro sklopné vrtule).
* OFF –Při vypnutí plynu nebrzdí, vrtule se může volně protáčet.
Nastavení brzdy je z výroby vypnuté.
2. Typ baterie: Li-xx (Li-ion nebo Li-pol) / Ni-xx (NiMh nebo NiCd), výchozí je Li-xx.
3. Typ reakce na dosažení vypínacího napětí: Snížení spotřeby (Reduce power) / tvrdé vypnutí (cutoff)
Výchozí nastavení je snižovat výkon postupně.
4. Volba hranice vypínacího napětí ochrany článků (cutoff Threshold):
Nízká / Střední / Vysoká
Výchozí hodnota je střední.
• Při nezapojení /nepoužití/ balančního vyrovnávacího konektoru baterie do regulátoru není tato funkce využita a regulátor pouze monitoruje pokles napětí celého akumulátoru /ne jednotlivých článků baterie/.
1) U Li-xx-baterií se počet článků načte automaticky. Regulátor nabízí 3 možnosti nastavení hranice vypínacího napětí: nízká (Low 2.6V) / Střední (Medium 2,85V) / vysoká (High 3,1V).. Pro příklad. 3 články Li-Poly,při volbě střední (Medium) je vypínací napětí napětí:
2,85 x 3 = 8.55V.
2) Pro Ni-xx baterie se hranice vypínacího napětí načítá z počátečního napětí baterie:
Nízké (Low 0%), střední (Medium 45%) a vysoké (High 65%). S volbou Nízké (Low 0%) je hlídání vypínacího napětí vypnuté.
Například: Při plně nabité 10ti článkové baterii NiMH o napětí 1,44V x 10 = 14,4V bude střední "Medium" mezní napětí nastaveno na vypínací napětí: 14.4Vx 45% = 6,5 V.
• Při zapojení použití balančního vyrovnávacího konektoru baterie do regulátoru je tato funkce ocrany článků plně využita a regulátor nemonitoruje pouze pokles napětí celého akumulátoru, ale hlídá napětí i každého jejího článku. Je-li napětí kteréhokoli článku menší než u nastavených hodnot nízká (Low 2.6V) / Střední (Medium 2,85V) / vysoká (High 3,1V) Li-xx baterie, ochranný program je aktivován a odpojí motor podle zvoleného módu.
5. Rozběh: Normální (Normal)/ Měkký (Soft) / Superměkký (Super-Soft)
Výchozím nastavením je "Normal" start.
Normální start je vhodný pro pevné vrtule na přímý pohon. Měkký a Super měkký start je vhodný pro vrtulníky, sklopky a motory s převodovkou. Rozběh u Soft (Měkkého) / Super-Soft (Super měkkého) režimu je velmi pomalý. U Měkkého startu (Soft startu) je to 1 sekunda a Super Měkkého startu (Super-Soft startu) 2 sekundy od startu po dosažení plných otáček.
Ale pokud stáhnete plyn (páku plynu přesunete do dolní části) a znovu přidáte (pákou plynu nahoru) až po 3 sekundách od prvního rozběhu, režim bude dočasně restartován a změněn na normální režim, čím se zbavíte možnosti havárie při akrobatickém létání způsobenou možnou pomalou odezvou na plyn.
6. Časování: Nízká (Low) / Střední (Medium) / Vysoká (High)
Nastavená hodnota je Nízká (Low).
V běžných případech se může nízké časování použít pro většinu motorů. Avšak pro vysokou účinnost, doporučujeme časování: Nízká pro 2 pólový motor; Střední pro 6 pólový a více.
Pro vyšší rychlosti, můžeme zkusit zvolit vysoké časování.
Důležité! Po změně nastavení časování, prosím otestujte nejprve RC model nasucho na zemi.
Speciální tip:
Některé vysokootáčkové oběžky mají velmi zvláštní konfigurace, rozdíly mezi nimi jsou velmi velké, a spousta regulátorů tyto motory nemůže řídit. Po vylepšení programu u našich regulátorů mají již tyto velmi dobrou kompatibilitu s těmito motory. Někteří RC fanoušci nám posílají mnoho dotazů ohledně programovacích hodnot pro některé speciální motory. Pro tyto jsme některé návrhy vložili sem:

Motor

Časování

Spouštěcí režim

Obecně plášťové (inrunner)

Nízké

Obvykle letadla používající "normální" spouštěcí režim a vrtulníky používají "super-měkký" spouštěcí režim

Obecně oběžky (outrunner)

Nízké nebo Střední

Align 420LF (outrunner Made in Taiwan)

Vysoké (musí)

450TH (outrunner Made in Taiwan)

Nízké

Měkký start (musí)

Prosím zapínejte regulátor v následujícím pořadí:
1. Přesuňte páku plynu do spodní polohy a zapněte vysílač.
2. Připojte baterii k regulátoru, regulátor provede proces samokontroly, speciální tón "* 123" nám oznámí,že napětí akumulátoru je v normálu a pak počet "pípnutí" nám oznámí počet článků v baterii. Konečné dlouhé "pípnutí" nám oznámí, že je vše v pořádku a letadlo či vrtulník je připraven k létání.
• Pokud se nic neděje, zkontrolujte baterii a všechny spoje;
• Zazní-li "*56712" po tónech 2 pípnutí ("beep-beep-"), znamená to, že regulátor vstoupil do režimu programování, tzn., že máme kanál plynu obráceně - bude nutné ho reverzovat.
• Zazní-li velmi rychle "píp-píp-, píp-píp-" znamená to, že vstupní napětí baterie je příliš nízké nebo vysoké. Zkontrolujte napětí baterie.

3. "Velmi důležité!"
Protože různé vysílače májí různé rozsahy plynu, důrazně doporučujeme provést "Kalibraci rozsahu plynu".
Oznamovací tóny:
1. Výstražný tón po připojení baterie zazní, když regulátor při kontrole napětí akumulátoru zjistí, že napětí není v přijatelném rozmezí. Zvuk pípání: "píp-píp, píp-píp, píp-píp. Každé pípnutí má časový interval 1 sekundu.
2. Výstražný tón plynu zazní pokud regulátor nemůže detekovat signál plynu. Zvuk pípání: "píp-, píp-, píp-". Každé "pípnutí" má časový interval asi 2 sekundy.
3. Výstražný tón spustí i pokud páka plynu není při zapnutí v dolní (nejnižší) poloze.
Zvuk pípání: "píp-, píp-, píp-". Pípání má rychlý interval. Každé "pípnutí" trvá 0,25 sekundy.

Funkce ochrany
1. Ochrana rozběhu: Pokud se motor nepodaří nastartovat do 2 sekund po vychýlení páky plynu do horní polohy, regulátor vypne. V tomto případě musíte páku plynu posunout dolů a spusit znovu. Tato situace může nastat v těchto případech: při špatném spojení mezi regulátorem a motorem, při zablokované vrtuli nebo poškozené převodovce apod.
2. Tepelná ochrana: Pokud je teplota regulátoru vyšší než tovární nastavená hodnota tepelné ochrany, regulátor sníží výkon.
3. Ochrana ztráty signálu plynu: pokud se ztratí signál plynu na 1 sekundu, regulátor sníží výkon, pokud je ztráta signálu více než 2 sekundy regulátor vypne motor.

Příklad programování
Nastavení režimu startu "super-měkké", tj. hodnoty 3tího bodu programu č. 5
1. Přejděte k programování
Zapněte vysílač, přesuňte páku plynu nahoru, připojte baterii regulátoru a počkejte 2 sekundy, pokud nezazní : "píp-píp". Potom počkejte dalších 5 sekund dokud nezazní zvláštní tón "56712" což znamená, že jsme se dostali do programovacího režimu.
2. Vyberte položku kterou chcete změnit
Nyní uslyšíte 8 opakujících se tónů. Po zaznění dlouhého "pípnutí", přesuňte páku plynu dolů čímž vstoupíte do "Režimu rozběh motoru".
3. Změna druhu rozběhu (programovatelné možnosti)
Po zaznění "Píp", počkejte 3 sekundy a následovném "Píp-píp" počkejte další 3 sekundy až při zaznění "píp-píp-píp " přesuňte páku plynu nahoru.
Nato zazní speciální tón "1515" tím jste změnili položku "rozběh motoru " na "Super-měkký rozběh".
4. Ukončení programování
Po zaznění speciálního tónu "1515", přesuňte do 2 sekund páku plynu do spodní polohy.


Řešení problémů

Závada

Možný důvod

Odstranění

Po zapnutí nezazní žádný tón, motor nepracuje

Špatný spoj mezi regulátorem a baterií

Zkontrolujte připojení baterie, popř. vyměňte konektor

Po zapnutí motor nepracuje, zaznívá:

"píp-píp-, píp-píp-, píp-píp-"
(Každé "píp-píp-" trvá asi 1 sekundu)

Vstupní napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké

Zkontrolujte napětí baterie

Po zapnutí motor nepracuje, zaznívá: "píp-, píp-, píp-" (Každé "píp-" trvá cca 2 sekundy)

Chybí signál plynu

Zkontrolujte přijímač, vysílač a konektor s kablíkem kanálu plynu

Po zapnutí motor nepracuje, zaznívá: "píp-, píp-, píp-" (Každý "píp-" trvá cca 0,25 sekundy)

Páka plynu není v dolní (nejnižší) poloze

Přesuňte páku plynu dolů

Po zapnutí motor nepracuje,
po zaznění dvou pípnutí (beep-beep-) zazní zvláštní tón "56712"

Opačný směr kanálu plynu, takže regulátor vstoupil
do programovacího režimu

Reverzujte směr kanálu plynu

Motor běží v opačném směru

Spojení mezi regulátorem a
motorem je třeba změnit

Přepojte mezi sebou dva libovolné vodiče mezi regulátorem a motorem

Motor vypíná, běží nepravidelně

Došlo ke ztrátě signálu plynu

Zkontrolujte funkci vysílače, přijímače a kabel kanálu plynu

Regulátor vypnul baterii při dosažení hranice vypínacího napětí

Ihned přistaňte a vyměňte baterii

Některé spoje nejsou vpořádku

Zkontrolujte všechny spoje u baterie, regulátoru, signálního kabelu plynu, připojení motoru, atd.

Uvedení do provozu:
1. Plynovou páku dejte do nejnižší polohy a zapněte vysílač
2. Připojte pohonnou baterii k regulátoru, při zaznění zvláštního tónu "123" jsme ujištěni, že je napájení v pořádku.
3. Následovný počet pípnutí nám oznámí počet zjištěných článků Lixx baterie
4. Ukončení samonačítání regulátoru nám je oznámeno dlouhým pípnutím
5. Model je připraven k letu

Kalibrace plynu: (při použití nového vysílače by se měl před použitím znovu kalibrovat)
1. Plynovou páku dejte do nejnižší polohy a zapněte vysílač
2. Připojte pohonnou baterii k regulátoru a vyčkejte 2 sekundy
3. Po zaznění "píp, píp" přesuňte páku do horní polohy
4. Přesuňte páku do spodní polohy a počkejte na zapípání počtu článků v baterii
5. Po zaznění následného dlouhého pípnutí máme potvrzenu kalibraci


Základní 4 kroky programování vysílačem
1. Vejděte do programovacího režimu
2. Vyberte programovanou položku
3. Nastavte hodnotu položky (programovatelná hodnota)
4. Ukončete programování
1. Vejděte do programovacího režimu
1) Zapněte vysílač, přesuňte páku do horní polohy, připojte baterii k regulátoru
2) Počkejte 2 sekundy, motor by měl vydávat zvláštní tón: "píp-píp-"
3) Počkejte dalších 5 sekund až zazní zvláštní tón:"56712" Tím jsme vstoupili do programovacího režimu

2. Vyberte programovatelné položky:
Po vstupu do programovacího módu budeme slyšet 8 opakujících se tónů v následujícím pořadí. Pokud během 3 sekund přesunete páku plynu dolů v některém z těchto tónů, pak je tento bod vybrán.

1.

"píp"

Brzda

1 krátký tón

2.

"píp-píp"

Typ baterie

2 krátké tóny

3.

"píp-píp-píp"

Typ vypnutí

3 krátké tóny

4.

"píp-píp-píp-píp"

Velikost vypínacího napětí

4 krátké tóny

5.

"píp -----"

Rozběh

1 dlouhý tón

6.

"píp ----- píp"

Časování motoru

1 dlouhý 1 krátký tón

7.

"píp ----- píp-píp"

Výchozí nastavení

1 dlouhý 2 krátké tóny

8.

"píp ----- píp -----"

Konec - výstup

2 dlouhé tóny

Poznámka: 1 dlouhý "píp ----- " = 5 krátkých "píp"

3. Vybrání hodnoty - typu položky (programovatelná hodnota):
Uslyšíte několik opakujících se tónů. Vyberte tón odpovídající položky pohybem kniplu plynu nahoru, zazní zvláštní tón "1515", což znamená, že zvolená hodnota je nastavena a uložena. (Přesuňte páku plynu do horní polohy, vraťte se ke kroku 2 vybírejte další položky. Necháte-li páku plynu dole déle než 2 sekundy programování se ukončí.)

Položky/Tóny

"píp"

1 krátký tón

"píp-píp"

2 krátké tóny

"píp-píp-píp"

3 krátké tóny

Brzda

Vypnuta

Zapnuta

 

Typ baterie

Li-Ion/Li-Pol

NiMh/NiCd

 

Typ vypnutí motoru

Snižování výkonu

Odpojení motoru

 

Velikost vypínacího napětí

Nízká

Střední

Vysoká

Rozběh

Normální

Měkký

Velmi měkký

Časování

Nízký

Střední

Vysoký

4. Ukončení režimu programování:
Existují 2 způsoby, jak lze ukončit režim programování:
1. V kroku 3, po zahrání zvláštního tónu "1515" přesuňte páku plynu dolů do 2 sekund.
2. V kroku 2, po zaznění tónu "Píp-píp" (tj. položka 8 v tabulce), přesuňte páku plynu dolů do 3 vteřin.
Manuál regulátoru Turnigy PLUSH 12A  189.95kB
Manuál komplet v češtině pro regulátor Turnigy Plush 12A ve Wordu zde ke stažení..
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one