OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Stejnosměrný

Stejnosměrný

regulátor Turnigy 30A
TURNIGY MODRÝ STEJNOSMĚRNÝ REGULÁTOR 30A

Uživatelská příručka
Děkujeme vám za zakoupení našeho stejnosměrného elektronického regulátoru (ESC).
Vysoký výkon systémů RC modelů může být velmi nebezpečný a důrazně doporučujeme přečíst si tento návod. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním, instalací, nebo údržbou těchto výrobků, ani žádnou odpovědnost za jakékoliv škody a ztráty vyplývajících z jeho používání.
Jakékoliv nároky na úhradu vyplývající z provozu, poruchy nebo nesprávné funkce atd. nejsou možné. Nepřebíráme ani žádnou odpovědnost za zranění osob, poškození majetku nebo následné škody způsobené našimi produkty a jejich používáním. Pouze povinnost náhrady omezenou na záruku fakturovaného množství daného produktu.

Vlastnosti:
- regulátor je řízen pokrokovým microprocesorem
- podporuje jak Ni.. tak Li.. baterie
- má vestavěných více ochranných funkcí: vypnutí při dosažení mezního napětí baterie, tepelnou ochranu regulátoru, vypnutí pohonného motoru při ztrátě signálu
- přesné lineární řízení otáček
- možnost zapnutí/vypnutí brzdy pomocí propojky

 

Typ

Model

Proud

Max. proud 10s

BEC výstup

LiPol

NiMH

Váha

Rozměr

20A

Eagle 20A

20A

25A

5V/1A

2-3

4-10

17g

45x21x8

30A

Eagle 30A

30A

40A

5V/1A

2-3

4-10

21g

45x21x8

40A

Eagle 40A

40A

50A

5V/1A

2-4

4-12

 

 

Eagle 40A-E

40A

50A

5V/2A

2-4

4-12

 

 

50A

Eagle 50A

50A

60A

5V/1A

2-4

4-12

 

 

Eagle 50A-E

50A

60A

5V/2A

2-4

4-12

 

 

 

Výstupní kapacita BECu

                                Linearní BEC 5V/2A

    2 S LiPoly

    3 S LiPoly

    4 S LiPoly

Počet stand. micro serv

              5

                4

                2

 

Vlastnosti:
1. Nastavení brzd - Brake ON/OFF: funkci brzdy lze zapnout či vypnout propojením propojky na regulátoru
2. Typ baterie - Ni-xx/Lixx: vybíráme a volíme opět propojkou
3. Volba vypínacího napětí baterie: pro lithiové baterie LiPol/LiIon je vypínací napětí 3,0V na článek. Překročí-li napětí (vybití) pod tuto hranici, bude regulátor snižovat výkon, aby nedocházelo k jejímu podbití..
4. Snímací frekvence: 2kHz
5. Tepelná ochrana: překročí-li teplota regulátoru nad 110°C, regulátor bude snižovat výkon , podobně jako u bodu 3.
6. Ochrana ztráty signálu: ztratí-li regulátor signál na 1 sekundu, sníží se výkon motoru, je-li ztráta signálu delší než 2 sekundy, motor se zcela vypne

Uvedení do provozu:
Před prvním použitím a letem zkontrolujte zapojení a spusťte regulátor v tomto pořadí:
1. Nastavte si propojkami na regulátoru typ pohonné baterie a zvolte typ brzdy motoru
2. Přesuňte páku plynu do spodní polohy, trim do střední (nebo nejnižší) polohy a zapněte vysílač
3. Zapněte pohonnou baterii ve správné polaritě k regulátoru
4. Tím se regulátor dostane do samotestovací kontroly: zazní-li dlouhá pípnutí (- - -) znamená to, že je v pořádku.
5. Než vpustíte letadlo do vzduchu, překontrolujte směr otáčení motoru. V případě opačných otáček prohoďte (při odpojené baterii) vodiče mezi regulátorem a motorem.

Oznamovací tóny:
1. Pokud je při připojení baterie při samokontrole regulátoru napětí této baterie v nepřijetelném rozsahu, zazní: píp + píííííp (krátké+dlouhé pípnutí)
2. Při ztrátě signálu: pokud regulátor nepřijímá signál plynu ozývá se - pííp,pííp,pííp. Každé pípnutí má délku cca 1 sekundy.
3. Knipl plynu není v nejnižší poloze: Pokud při zapojení pohonné baterie není knypl plynu v nejnižší poloze, ozve se píp,píp,píp v intervalech pípnutí cca 0,25 sekundy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

               Problém

            Možná příčina

                Náprava

Po zapnutí se neozývá žádný zvuk, motor neběží

Vadné spojení mezi baterií, regulátorem a motorem

Zkontrolujte všechny spoje,
popř. nahraďte špatný konektor.

Po zapnutí motor neběží, ozývá se: píp + píííííp (krátké+dlouhé pípnutí)

Příliš vysoké nebo nízké vstupní napětí baterie

Zkontrolujte, napětí baterie a volbu typu baterie (propojka na regulátoru)

Po zapnutí motor neběží, ozývá se: ozývá se - pííp,pííp,pííp s dékou tónu 1s

Signál plynu je nepravidelný nebo chybí

Zkontrolujte funkci vysílače a přijímače, popř. konektor a třívodičový kabel plynu

Po zapnutí motor neběží, ozývá se: ozývá se - pííp,pííp,pííp s dékou tónu 0,25s

Páka (knypl) plynu není v nejnižší poloze

Posuňte páku plynu do nejnižší polohy

Motor běží v opačném směru

Nutno prohodit vodiče motoru

Prohoďte mezi sebou vodiče od regulátoru k motoru

Otáčky motoru se snižují a nelze je zvýšit

Vypnula ochrana přehřátého regulátoru.

Příliš vybitá baterie.

Ihned přistaňte a nechte ochladit regulátor (zajistěte lepší chlazení).
Ihned přistaňte a vyměnte baterii za plně nabitou.

Motor se zastavil

Ztráta signálu plynu

Zkontrolujte funkci vysílače a přijímače, popř. konektor a třívodičový kabel plynu

Nepravidelný běh, cukání a zastavování motoru

Špatný spoj

Zkontrolujte všechny spoje: baterie, signální kabel plynu, připojení motoru, atd.

Silné elektro - magnetické rušení v oblasti létání

Resetujte. Nezlepší-li se situace zkuste létat v jiné oblasti

Stejnosměrný regulátor Turnigy 30A  55.81kB
Celý manuál ke stažení v češtině ve Wordu zde..
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one