OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz

Návod pro Assan X8 - 2,4GHz - česky

Assan X8 2.4GHz

Assan X8 2.4GHz

balení
Assan X8 2.4GHz

Assan X8 2.4GHz

Komponenty systému Assan X8 2.4GHz
Manuál pro RC Systém Assan X8 2.4GHz
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Assan. Před použitím RC systému Assan X8 2,4GHz si přečtěte pečlivě návod a používejte výrobek podle pokynů příručky.

1. Úvod k RC systému X8 2.4GHz
RC systém Assan X8 2.4GHz, je nová generace výrobků rádiového ovládání, vyvinutá Assan Electronic Control Technology Co Ltd na základě nejmodernějších 2.4GHz digitálních komunikačních technologií. S celkovým moderním vzhledem.
RC X8 2.4GHz je zmodernizování řídicího systému konvenčního PPM režimu s
velmi přesným digitálním režimem ovládání. Výhodou je rychlá odezva, vysoká
přesnost a vysoká schopnost odolávat rušení, podpora současného používání více zařízení více uživateli.

Hlavní rysy RC systému Assan X8 2,4:
• Celkový moderní vzhled, metoda vlož a pusť, povýšení konvenčního vysílače
na 2,4 GHz;
• Automatický frekvenční kmitočet, nepotřebuje krystal
• Nepotřebuje žádné programování, bezrizikový provoz
• Nemusíte odstraňovat kovové antény z vysílače, nehrozí neočekávaná
chyba při zapnutí systému
• Umožňuje současné vzájemné užívání více uživateli bez vzájemného rušení
• Podporuje více přijímačů /ovladačů/ jednoho systému ( jeden přenos a více přijímačů )
• Vynikající podpora řízení všech typů motorů a gyroskopů
• Rychlé a přesné reakce
• Více bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti při používání

RC systém model Assan X8 2.4GHz:
Assan X8 2.4GHz se skládá z vysílacího modulu a přijímače. Série obsahuje:

Vysílací modul ASSAN X8 Series 2.4GHz
Popis modelu Kompatibilní modely
X8F Aktualizace konvenční
FUTABA / HITEC / FUTABA WFLY vysílač: 3pm, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C, 9Z, a FN série.
HITEC: Optic 6, Eclipse 7.
WFLY: WFT09
X8J Aktualizace konvenční vysílač JR 347388783, U8, PCM10, PCM10S, PCMIOSX, PCM1011s, 8103,9303,
X8S Aktualizace konvenční SANWA vysílač SANWA M8/M11
X8K Aktualizace konvenční KO propo vysílač KO návrzích EX-10
X8d přeměňuje klasický vysílač podle vysílače uživatele s oddělením přenosového modulu, jako je série vysílače Evo.

Přijímače série Assan X8 2.4GHz
Řada Model Popis Dosah Programování přes PC
Mini série
X8R3L 3-kanálový přijímač - dlouhá anténa 300 - 800 m NE
X8R4H 4-kanálový přijímač - krátká anténa 300 - 800 m NE
X8R4P 4-kanálový přijímač - horizontální 300 - 800 m NE
X8R6S 6-kanálový mini přijímač s kolíkem 300 - 800 m NE
X8R6L 6-kanálový přijímač - dlouhá anténa 300 - 800 m NE
X8R7S 7-kanálový přijímač-krátká anténa 300 - 800 m NE
X8R7L 7-kanálový přijímač - dlouhá anténa 300 - 800 m NE
X8R9L 9-kanálový přijímač- dlouhá anténa 300 - 800 m NE
V2 Řada
X8R 8-kanálový přijímač - externí anténa 1000 - 6000 m ANO
X8Rp 8-kanálový přijímač - interní anténa 300 - 800 m ANO
X8R 10 10-kanálový přijímač 1000 - 3000 m ANO

Důležité! Efektivní rozsah přijímače se týká vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem. Všechny údaje byly testovány a ověřeny firmou Assan. Avšak tuto vzdálenost nezaručujeme. Dosah může být ovlivněn prostředím, počasím což může značně ovlivnit efektivní dosah. Proto před létáním na dlouhé vzdálenosti proveďte nejprve zkoušku dosahu RC systému X8.

2.Instalace systému X8 2.4GHz

2.1. Instalace vysílacího modulu
Krok 1: Odstranění původního vysílacího modulu
Vypněte vysílač, stiskněte pružná plastová tlačítka na přední nebo boční straně modulu vysílače a opatrně modul vytáhněte a uložte na bezpečné místo.
Krok 2: Zabudování vysílacího modulu Assan X8 2.4GHz.
Vyjměte vysílací modul Assan X8 2.4GHz odpovídající vašemu vysílači z obalu. Nasaďte opatrně anténu, dávejte pozor, abyste nepoškodili závit antény na podstavci. Vložte opatrně vysílací modul Assan X8 2.4GHz kolmo do místa ve vysílači. Ujistěte se, že kontaktní kolíky uvnitř zásuvky vysílače přesně zapadají do zdířek vysílacího modulu.
Krok 3: Instalace antény
Odšroubujte červené plastové ochranné víčko anténního výstupu (proti-směru hodinových ručiček). Vložte konektor antény 2,4 GHz přímo do konektoru antény a zašroubujte převlečnou maticí antény ve směru hodinových ručiček
Poznámka: kloub antény, je kardanový kloub. Prosím, upravte směr antény směrem k modelu a toto kontrolujte i během používání.
Krok 4: Výběr pracovního režimu vysílače.
Zapněte vysílač, nastavte pracovní režim PPM a uložte jej ( najdete v manuálu vysílače).
Poznámka: Zmiňovaný režim PPM se týká pouze vnitřního přístupu dat režimu PPM.
Signál vysílacího systému Assan X8 2,4 je kódován a přenášen prostřednictvím digitálního signálu, oproti konvenčnímu způsobu režimu PPM. Přesnost ovládání je i lepší než u používaného vysílacího systému PCM.

2.2. Montáž přijímače
Krok 1: Výběr vhodného místa při instalaci
Vyjměte přijímač X8 z obalu a připojte jej k modelu s dodržením následujících požadavků:
a) Je-li to možné udržujte přijímač dále od motorů, regulátorů, baterií nebo jiných kovových součástí;
b) Zabraňte stínění a rušení signálu antény přijímače způsobeným možnými kovovými materiály, materiály z uhlíkových vláken či jinými vodivými nebo stínícími materiály (X8Rp má interní anténu, který je uložena pod značkou přijímače).

Krok 2: Upevnění přijímače
Po vybrání vhodné pozice, upevněte nebo zafixujte přijímač do vybrané pozice. Nepoužívejte kovy, materiály kovy obsahující ani přijímač nelepte, či jinak neupevňujte.

Krok 3: Zapojení
Připojte jednotlivé ovládané zařízení k odpovídajícímu kanálu.
Ujistěte se, že máte konektory i jejich polaritu připojeny správně. Pro některé ovládané zařízení, by mohlo nesprávné připojení polarity konektoru vést k jeho selhání nebo jiným vážným následkům.
Pro lepší orientaci jsou i vyznačeny symboly signálních vodičů naspodu přijímače.
- Záporný pól bývá značený černým nebo hnědým vodičem.
+ Kladný pól bývá značený, červeným vodičem.
n Signální vodič bývá značený bílým, oranžovým nebo žlutým vodičem.
Poznámka: Při volbě typu napájení přijímače, prosím, správně vyhodnoťte příkonu modelu, aby bylo zajištěno jeho spolehlivé a stálé napájení během jeho používání. Přijímač RC systému Assan X8 2.4GHz vyžaduje za provozu stabilně vyšší napětí než 3,6V.

3.Využití X8 2.4GHz systému
3.1 Vazba - spárování:
Spárování vysílacího modulu s přijímačem musí být mezi sebou provedeno ještě před jeho používáním.Spárovat lze jeden vysílací modul X8 2.4GHz RC systému s jedním nebo i více přijímači. Spárování přijímače se zvoleným X8 2,4 GHz RF modulem je jednorázový spárovací proces. Žádné další opětovné párování není nutné - proces je trvalý. Přijímač automaticky obdrží rádiový signál ze stejného X8 2.4GHz RF modulu s kterým byl spárovaný.

3.2 Postup při párování:
Ujistěte se, že jsou všechna zařízení řádně zapojena a že je vysílač v módu PPM. Proces párování může být zahájen za těchto podmínek:
• Zasuňte párovací zkratovací konektor do zdířek signálu u kanálu 1 a kanálu 3 v přijímači;
• Zapněte vysílač s vysílacím modulem X8 2.4GHz, přepněte ji do režimu PPM a LED na
vysílacím modulu se rozsvítí červeně. Posuňte ovládací páku 2 kanálu dvakrát (to může být nahoru-dolů ale i doleva-doprava podle vysílačů), červená LED na modulu vysílače bude blikat rychle, což znamená, že modul X8 2.4GHz čeká na spárovací signál z přijímače.• Zapněte napájení přijímače a červená LED se na přijímači též rychle rozbliká.
• Po několika sekundách bude systém automaticky spárován. LED dioda se na vysílacím modulu i přijímači rozsvítí zeleně, což znamená úspěšně dokončené spárování.
• Vyjměte zkratovací párovací propojku a uschovejte ji pro možné pozdější použití.
• Po spárovacím procesu je RC systém X8, již připraven k používání. Žádné další párování před používáním již není nutné.
• Chcete-li znovu spárovat přijímač, který byl dříve spárovaný s jiným vysílacím modulem X8, stačí zopakovat výše uvedené činnosti.

Poznámka:
Pozice kanálu 2 se liší u různých vysílačů a různých módech. Pokud si nejste jisti, ovládací páka, která je pro kanál 2, hýbejte všemi 4mi řídícími pákami a bude to mít stejný efekt.
Vzdálený přenos vysílacího modulu X8F, jeho stav je indikován s ohledem na indikátor RF vysílače FUTABA. Během párování: modrá LED dioda na rádiu spolu s pípnutím na ovládacím panelu. Spárování: po dlouhém pípnutí,se rozsvítí modrá LED na vysílači a zelená LED na systému X8F.
Při použití jiného modulu než X8F, tento při párování pípne. Při dokončeném spárování, pípne dlouze a rozsvítí se zelená LED.

3.3 Oznámení
Čas spárování: může podle okolností trvat i několik desítek sekund.
Selhání spárování: RC systém X8 2.4GHz je spolehlivý, avšak mohl by selhat za určitých okolností.
Spárování trvá dlouho: (více než 2 minuty), pokud se LED na modulu vysílače a přijímače nerozsvítí zeleně ve stejnou dobu, znamená to neúspěch jejich spárování.
Kroky při selhání spárování: pokud nedošlo k spárování, vypněte vysílač a přijímač, a pak opakujte postup spárování. Pokud se spárování nepodaří podruhé, znamená to, že jste v dosahu velkého rušení a vysílač X8 2.4GHz nelze momentálně použít. Prosím, změňte lokalitu /místo/ nebo vyčkejte nějaký čas, a zkuste to znovu.

3.4 Využití
Po spárování RC systému Assan X8 2.4GHz ho můžeme začít provozovat.

4. Poznámky o používání RC Systému X8 2,4GHz

4.1 Spárování
Vzhledem k tomu, že RC systém X8 2.4GHz podporuje současnou práci s více přijímači, ujistěte se, že když vysílač párujete s přijímačem(červené světlo - párování), máte zapnutý pouze přijímač, který chcete spárovat. Pokud se používají v této oblasti i jiné X8 2,4GHz součastně, proveďte operaci párování až jsou již ostatní přijímače spárované (zelená kontrolka svítí) nebo když jsou vypnuté.

4.2 Dosah
a. Efektivní dosah RC zařízení se liší tím je-li model na zemi, ve vzduchu nebo ve vodě. Členitost terénu a povětrnostní podmínky mohou také výrazně ovlivnit dosah vysílače.
Navíc venkovní elektromagnetické prostředí je složité a proměnlivé. Proto všichni RC modeláři kladou požadavek na efektivní rozsah dosahu, zejména u modelů, které potřebují dlouhou vzdálenost řízení, jako jsou velké modely letadel, větroňů a modely závodních lodí atd. To vyžaduje, aby řízený model nebyl mimo efektivní rozsah RC vysílače, což mohlo mít vážné důsledky. Proto vám doporučujeme vyzkoušet rozsah vysílače v oblasti před každým použitím řízení modelu.
b. Některé zařízení 2,4GHz s vyšším výkonem (např. zařízení pro přenos obrazu 2,4GHz) zabírající velkou šířku pásma, které se používají součastně s RC systémem X8 2.4GHz, mohou působit jeho rušení a je třeba počítat s jeho možným kratším dosahem.
Přestože RC systém X8 2,4 GHz má vynikající ochranu proti rušení a je prokázáno, že RC systém X8 2.4GHz funguje dobře spolu i s vysoce-výkonnými 2.4GHz přenašeči videa, přes to doporučujeme, aby uživatelé provedli kontrolu dosahu v dané oblasti před každým použitím řízení modelu.
c. Způsob přenosu signálu v pásmu RF 2,4 GHz je podobný přímce, takže budovy nebo vysoké stromy mohou tomuto signálu značně bránit. Při použití RC systému X8 2.4GHz, se ujistěte, že v úhlu zorného pole modelu směrem k vysílači není žádná překážka mezi ovládaným modelem a anténou vysílače mířící na model. Při halovém provozu, zdi snadno blokují signál 2.4GHz, tak zajistěte, aby vysílač a řízený model byli ve stejné místnosti.

4.3 Bezpečnostní opatření
Pokud se model řízený RC systémem X8 2.4GHz dostane na hranici dosahu, zpomalí se reakce modelu. Jedná se o bezpečnostní opatření Assanu. Pokud se uživatel domnívá, že model reaguje pomaleji, měl by se ihned dostat s modelem blíže.

4.4 Opatření po ztrátě signálu
V některých extrémních případech může dojít k výpadku nebo ztrátě signálu. RC systém X8 2.4GHz je při ztrátě signálu vybaven bezpečnostním inteligentním opatřením. Pokud dojde ke ztrátě signálu, bude přijímač automaticky pokračovat v ochranném módu /SOS módu/: každá z řízených ploch bude nastavena do neutrální polohy, tzn., že při ztrátě signálu se všechny řízené plochy nastaví zpět do původní polohy, jako jsou při zapnutí vysílače. Obvykle bývají v tomto okamžiku všechny řízené plochy v neutrálu a plyn motoru se sníží (u palivem řízených modelů se uvede do volnoběžných otáček, zatímco pohon u elektro-modelů se zcela vypne). Je to jedno z nejbezpečnějších ochranných opatření při ztrátě signálu. Pokud máte nějaké jiné požadavky pro nastavení řízených ploch, prosím nastavte je ovládacími pákami do pozicí v jakých je chcete mít při zapnutí zařízení.
* Způsob ochrany při ztrátě signálu u přijímačů série V2 je možné nastavit na počítači. Podrobnosti nastavení ochrany při výpadku signálu na přijímačích sérií V2 najdete v jejich manuálu.

4.5 Kapacita napájení
Přijímače systému X8 vyžadují vyšší napětí než 3,6V. Při použití více serv nebo digitálních serv, by měl uživatel brát zřetel na vyšší odběr proudu a vzniklý úbytek napětí napájecího napětí, aby se nesnížilo pod kritickou mez 3,6V. Pro omezení krátkodobého poklesu napájecího napětí získaného z BEC regulátoru, vložíme elektrolytický kondenzátor k přívodu napájení přijímače nebo použijeme samostatný elektronický BEC.
Obecně platí že, jmenovité napájecí napětí se liší od napětí při skutečném provozu. Krátkodobý úbytek napájecího napětí může způsobit výpadek RC systému X8 2.4GHz, který ztrácí komptabilitu a je mimo kontrolu. Aby bylo zaručeno bezpečné používání, ujistěte se, že napětí napájecí baterie má určité rezervy.

4.6 Nastavení gyroskopu
Při použití RC systému X8 2.4GHz u modelu vrtulníku, dávejte pozor! Přenos signálu RC systémem X8 2.4GHz se může lišit od původního a ovlivnit nastavení gyroskopu z hlediska neutrální polohy a citlivosti. Je možné, že při výměně vysílacího a přijímacího systému se nastavení gyroskopu bude lišit od původního nastavení a bude nutné, aby uživatel provedl některé nezbytné úpravy v nastavení gyroskopu.

5.Odstraňování poruch

5.1 Po výměně vysílacího modulu a zapnutí vysílače, není žádná reakce.
Zkontrolujte, zda byl modul správně vložen, zda kolíky konektoru vysílače nejsou ohnuté nebo nemají špatný kontakt.

5.2 LED se ani po delší době párování nerozsvítí zeleně.
Párování je neúspěšné. Vypněte vysílač a přijímač. Zkuste po uplynutí 10 sekund opětovně znovu spárovat. Pokud se nám spárování stále nedaří, znamená to vysoké rušení v této lokalitě, kde momentálně vysílač X8 2.4GHz nelze použít. Prosím, změňte lokalitu nebo vyčkejte nějaký čas, a zkuste to znovu.

5.3 LED se rozsvítí červeně ale bliká pomalu.
Při párování to znamená, že spárování proběhlo neúspěšně. Prosím, opakujte párování. Pokud se toto stane během provozu, znamená to, že přijímač ztratil signál vysílacího modulu. Zkraťte co nejrychleji vzdálenost mezi vysílačem a modelem, co nejrychleji přiveďte model k dosahu signálu, neboť se model může přepnout do ochranného módu nebo se dostat úplně mimo kontrolu.

5.4 LED stále neukazují
Přijímač nemá napětí. Zkontrolujte, zda je napájení přijímače zapojeno správně a má dostatečné napájecí napětí.

5.5 Serva nereagují
Zkontrolujte, zda je systém spárovaný (LED na vysílacím modulu a přijímači musí svítit zeleně), zda je vodič signálu serva správně připojen a zdali je servo funkční.

6. Záruka
Assan Electronic Control Technology Co, Ltd poskytuje pro RC systém X8 2,4GHz omezenou 12-měsíční záruku kvality, začínající datem dne nákupu. Při výskytu poruchy vám bezplatně výrobek vyměníme za jiný. Na poškozený výrobek nevhodným používáním uživatelem se záruka nevztahuje.

7. Certifikát
Assan X8 2.4GHz RC Systém je navržen pro provoz v souladu s radiokomunikačními směrnicemi stanovenými vnitrostátními orgány.
FCC FCC ID: VJ9XRFO1
CE: EN 300 328 v1.7.1: 2006 CS 60950:2001 + Všechny: 2004
EN 301 489-1 V1.4.1: 2002 EN 301 489-17 V1.2.1: 2002
CS 50371:2002 EN 61000-6-3:2001 + A11 CS 61000-6-1:2001
ROHS: Evropská směrnice 2002/95/ES A ZMĚNA 2005/618/ES o omezení používání některých nebezpečných látek.

8. Kontakt
Pokud máte jakýkoli dotaz, nebo radu, neváhejte prosím a kontaktujte nás na adrese.
ASSAN Electronic Control Technology Co., Ltd.
Add: 2f, Building A, Optical & Electronic Indrustry Centre, 35 Yuzhou Road,
High-Tech Development Zone, Chongping, P.R.China
Tel: (0086-23) 8611 1110, 68799088 Fax: (0086-23) 6861 9415
http://www.assan.cn Email: servers@assan.cn
Manuál k ASSAN X8 2,4GHz česky  89.09kB
Návod k Assan X8 2,4GHz je komplet v češtině ke stáhnutí zde, je ve Wordu..
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one