OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Mystery 60A BEC

Mystery 60A BEC

Střídavý regolátor otáček Mystery 60A SBEC
Regulátor otáček Mystery 60A SBEC
Společnost se zaměřuje na výrobu všech typů regulátorů pro střídavé motory. Díky znalostem a zkušenostem našich inženýrů, prvotřídní metodě výroby, pokročilého řízení a kontroly kvality, vyrábíme vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky.

HLAVNÍ FUNKCE:
1. Bezpečný režim: motor se nespustí ( bez ohledu na to, v jaké poloze jsou ovládací páky při zapnutí vaší RC soupravy).
2. Brzda nastavení: zapnuto /ON/ vypnuto /OFF/ - (tovární nastavení je vypnuto)
3. Volba tří druhů baterií a vypínacího napětí regulátoru.
4. Programovatelná volba směru otáčení motoru.
5. Ochrana při snížení napětí baterií:
ignore - bez reakce
reduce power - snížení výkonu
shut off - vypnutí motoru
6. Teplota prostředí: dosáhne-li teplota 120 ° C, regulátor sníží výkon.
7. Vzorkovací frekvence: 8kHz / 16kHz
8. Nastavení otáček: 20 000 ot./min. , 50 000 ot./min. , 100000 ot./min (pouze u FM 60A a FM 80A)

SHENZHEN SUDAN YUANDA MODEL CO, Ltd
Místnost 805, 8F, hospodářské budovy, Huaqiang Road North, 518053, Shenzhen, Čína
Tel.: (86) 755-8279 6646 FAX: (86) 755-82796134
Webová stránka: www.777model.com

Děkujeme vám za zakoupení MYSTERY střídavého elektronického regulátoru (ESC).
Vysoce výkonné systémy pro RC modely mohou být velmi nebezpečné a důrazně doporučujeme, abyste se seznámili s tímto návodem!
MYSTERY Model nepřebírá žádnou odpovědnost za špatné používání, instalaci nebo údržbu tohoto produktu, ani za případné vzniklé škody a ztrátu nákladů vyplývajících z jeho používání či případné poruchy. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za újmu na zdraví, škody na majetku či následné škody způsobené našimi produkty nebo jejich používáním.
Podle zákona, je povinnost odškodnění omezena jen na záruku zboží uvedeného na faktuře. BEC vysokého výkonu MYSTERY regulátoru byl navržen speciálně pro extrémní akrobacii, podporuje vyšší momentální špičkové zatížení s vyloučením možnosti nežádoucího vypnutí, také podporuje společný současný běh vícenásobných serv obvyklých u CCPM 3D vrtulníků.

Připojení vodičů:
Regulátor může být připojen k motoru přímo - pájením, nebo s použitím nových kvalitních konektorů, dutinky by měly být pečlivě připájeny k vodičům a izolované smršťovací bužírkou. Maximální délka vodiče akumulátoru může být 15 cm.
- Připájejte vodiče motoru k regulátoru.
- Připájejte odpovídající konektory na vodiče baterie.
- Izolujte všechny pájecí konektory a body teplem smrštitelnou bužírkou.
- Zasuňte "JR" konektor do plynového kanálu přijímače.
- Zkontrolujte polaritu, zdali jde červený + vodič baterie k červenému + vodiči regulátoru a černý - vodič baterie k černému - vodiči regulátoru.

Vlastnosti:
- Extrémně nízký vnitřní odpor
- Super jemný a přesně lineární plyn
- Bezpečnostní tepelná ochrana přetížení
- Automatické vypnutí plynu při ztrátě signálu
- Podpora vysokootáčkových motorů
- Vysoká ochrana (zabraňuje náhodnému spuštění motoru po zapnutí)
- Nový moderní programovací software

Náš regulátor umožňuje naprogramovat všechny funkce, které potřebujete a tím je velmi efektivní a uživatelsky příjemný:

1. Uživatelské programování nastavení brzd (doporučujeme používat brzdu pouze pro sklopné vrtule)
2. Uživatelské programování typů baterií (LiPo nebo NiCd / NiMh)
3. Uživatelské programování nastavení mezního /vypínacího/ napětí článků baterie
4. Uživatelské naprogramování obnovení výchozího továrního nastavení
5. Uživatelsky programovatelné nastavení časování (pro zvýšení účinnosti a plynulost regulátoru)
6. Uživatelské programování měkkého startu (pro jemné převodovky a vrtulníkové aplikace)
7. Uživatelské programování řídícího režimu (pro vrtulníkové aplikace)
8. Uživatelské programování řízení směru otáček motoru (ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček)
9. Uživatelsky programovatelná spínací frekvence
10. Uživatelské programování typu reakce při snížení napětí baterie (snížení výkonu nebo vypnutí)

NASTAVENÍ:
1. Brake - Brzdy: On / Off zapnutí/vypnutí
- ON /zapnutí/ - při stažení plynu na minimum zabrzdí vrtuli (doporučeno pro sklopné vrtule).
- OFF /vypnutí/ - při stažení plynu na minimum umožní vrtuli volné otáčení.

2. Typ baterie: LiPo nebo NiCd / NiMh
- NiCd / NiMh volba hranice max. vybití pro jednotlivé NiCd / NiMh články
- LiPo volba hranice max. vybití pro články LiPo, automaticky detekuje počet článků v baterii. Poznámka: Při výběru typu NiCd / NiMh baterie, regulátor zvolí automatické nastavení mezní hranice na tovární nastavení 65%. Mezní hranice lze následně podle potřeby změnit prostřednictvím funkce ochrany vypínacího napětí. Regulátor načte vstupní napětí při připojení NiCd / NiMH baterie a její načtené napětí je směrodatné pro automatický výpočet hodnoty vypínacího napětí.

3. Ochrana vypnutí prahového napětí (vypínací prahové napětí): Nízké / střední / vysoké
1) Pro Li-xx baterii - počet článků se automaticky přepočítává a na rozdíl od definování typu baterie nevyžaduje uživatelské zadání. Tento regulátor nabízí 3 možnosti nastavení prahu ochrany vypínacího napětí, nízký (2,8 V), střední (3,0 V), vysoký (3,2 V). Například: možnosti mezního vypínacího napětí baterie 11.1V/3cell LiPo - 8,4 V (nízká), 9.0V (střední), 9,6 V (vysoká).
2) Pro baterie Ni-xx nastaví: nízké - Low/ střední - Medium/ vysoké - High jsou mezní napětí 50%, 65%, 65% počátečního napětí /1,44 V x 6 = 8,64 V/ Při nízkém mezním napětí: 8,64 V x 50% = 4,3 V. Při nastavení na střední a vysoké /Medium a High/ je mezní napětí nyní 8,64 V x 65% = 5,61 V.

4. Obnovení výchozího továrního nastavení:
Obnovení /Restore/ - nastaví regulátor zpět na výchozí tovární nastavení;
Brzdy: off
Typ baterie: LiPo s automatickým zjištěním počtu článků
Vypínací napětí: střední (3,0 V/65%)
Časování /Timming/ nastavení: Automatická
Měkký start: Střední /Medium/
Režim řízení: vypnutý /off/
Frekvence: 8kHz
Typ vypnutí motoru: Snížit spotřebu /Reduce power/

5. Časovací nastavení: Automatická /Automatic/, Nízká /Low/, Vysoká /High/.
- Automatické Regulátor automaticky určuje optimální časování motoru.
- Nízké /Low/ (7-22 stupňů) Nastavení pro většinu 2 pólových.
- Vysoké /High/ (22-30 stupňů ) Nastavení pro motory se 6 a více póly. Ve většině případů, automatické časování dobře funguje pro všechny typy motorů. Avšak pro vysokou účinnost doporučujeme nastavení nízkého časování pro 2 pólové (intrunners) a vysokého časování pro 6 pólů a výše (outrunners). Pro vyšší rychlosti, může být vysoké časování. Některé motory vyžadují různá nastavení časování, proto doporučujeme sledovat výrobcem doporučené nastavení, nebo použít automatické nastavení času, pokud si nejste jisti.
Poznámka: Po jakýchkoli změnách časování si motor nejprve vyzkoušejte na zemi!

6. Měkký start: Velmi jemný rozběh / very soft /, Měkký rozběh / Soft acceleration/, Tvrdý start /Start acceleration/.
- Velmi měkký start /Very soft/ poskytuje pomalý rozběh 1,5 sek. od rozběhu až do plných otáček a má za cíl chránit citlivá zařízení podle okamžitého zatížení. Toto nastavení je doporučeno buď pro modely s pevným křídlem vybaveným převodovkou a nebo vrtulníky.
- Měkký rozběh /Soft acceleration/ - Umožňuje počáteční pomalý 1 sekundový rozběh od rozběhu až do plných otáček. Toto nastavení je doporučeno pro buď pevné křídlo, modely vybavené převodovkami nebo vrtulníky.
- Zrychlený start / Start acceleration/ Poskytuje rychlý start s lineární reakcí motoru. Toto nastavení je doporučeno pro pevné křídlo a modely vybaveny přímým pohonem.

7. Aktivní kontrola otáček (Heli Governor mode)
- kontrola otáček vypnuta /OFF/
- základní řada: zpoždění 5 sekund od rozběhu až do plných otáček. V případě stažení plynu se po opětovném přidání, bude chovat jako při normálním startu.
- rozšířená řada: K dispozici bude 15 sekund zpoždění od rozběhu až do plných otáček. V případě stažení plynu se po opětovném přidání, bude chovat jako při normálním startu.
Poznámka: Pro režim kontrola otáček povolena, bude regulátor brzdu a ochranu nízkého napětí baterií resetovat, bez ohledu na předchozí nastavení ji automaticky přednastaví na žádné brzdy /brzdy OFF/ a snížení výkonu.

8. Otáčení motoru: Revers
Ve většině případů lze směr otáčení motoru obvykle změnit prohozením dvou motorových vodičů. Avšak v případech, kdy jsou motorové vodiče přímo připájeny k vodičům regulátoru, může být směr otáčení motoru jednodušeji změněný nastavením v programu regulátoru.

9. Spínací frekvence: 8kHz / 16kHz
- 8 kHz spínací frekvence regulátoru pro 2 pólové motory, např. inrunnerů.
- 16 kHz spínací frekvence pro motory s více než 2 póly, např. outrunnerů.
Přestože 16kHz je účinnější v tahu našich motorů, výchozí nastavení je 8 kHz kvůli nižšímu hluku oproti nastavení na 16kHz.

10. Typ reakce na snížení napětí: Snížení spotřeby (Reduce power) / tvrdé vypnutí (cutoff)
- Regulátor snižuje výkon motoru, před dosažením nastavené vypínací meze napěťové ochrany (doporučeno).
- Regulátor vypne motor okamžitě při dosažení nastavené vypínací meze napěťové ochrany.

Používání nového regulátoru
Nedodržení správné polarity nebo zkrat může poškodit regulátor proto by jste měli zkontrolovat všechny konektory, správnou polaritu a pevné uložení připojeného akumulátoru.

Upozorňovací tóny
MYSTERY regulátor přehrává při připojení k baterii výstražné zvukové tóny za těchto podmínek:
1. Nepřetržité pípání tónu (****) naznačuje, že páka plynu není v minimální poloze.
2. Pípání jednoho tónu s následnou jednou pauzu (* * * *) znamená, že napětí akumulátoru není v přijatelném rozmezí (regulátor automaticky kontroluje a ověřuje napětí baterie, jakmile je baterie připojena).
3. Pípání jednoho tónu s následnou krátkou pauzou (* * * *) označuje, že regulátor není schopen detekovat signál plynu z přijímače.

Zabudované inteligentní bezpečnostní funkce regulátoru
1. Ochrana regulátoru: pokud teplota regulátoru přesáhne 110 ° C regulátor sníží výkon nebo ho vypne, aby se nepoškodil.
2. Ochrana ztráty signálu plynu: pokud regulátor ztratí signál po dobu 2 sekund, automaticky vypne motor.

Uvedení regulátoru do provozu
1. Zapněte svůj vysílač a nastavte páku plynu do minimální polohy.
2. Připojte baterii k regulátoru.
3. Při připojení vydává regulátor dvě sady zvukových tónů v posloupnosti udávající stav svého programování.
- První sada tónů označuje počet článků v baterii LiPo připojených k regulátoru, tři pípnutí (***) označuje 3 články LiPo packu, zatímco 4 pípnutí (****) označuje 4 články LiPo packu.
- Druhá sada tónů označuje stav brzdy, jedno pípnutí (*) pro zapnutou brzdu (ON) a dvě pípnutí (**) pro vypnutou brzdu (OFF).
- Nyní je regulátor připraven k použití.

Vstup do programovacího režimu:
1. Zapněte svůj vysílač a nastavte plyn na maximum.
2. Připojte baterii k regulátoru.
3. Počkejte, až uslyšíte dvě krátká pípnutí (_ _ **), tím jste se dostali do režimu programování.
4. Pokud do 5 sekund posunete páku plynu vysílače na minimum, uslyšíte potvrzovací tón, že bylo nastavení plynovou pákou změněno. Ponecháte-li páku plynu v nejvyšší poloze déle než 5 sekund, přejde z jedné funkce programování do další následné. (Naleznete pod tabulkou zmíněných funkcí a zvukových tónů).
5. Je-li požadovaná funkce potvrzena odpovídajícím tónem, uložíte ji potvrzením (pákou plynu) vysílače do minimální (nejnižší) polohy. Regulátor vydá dva zvukové signály (**) pro potvrzení, že nové nastavení bylo uloženo.
6. Regulátor dovoluje najednou pouze nastavení jedné funkce.
Při požadování změny další funkce, odpojte baterii, znovu ji připojte a opakujte výše uvedené kroky.

Obecné bezpečnostní opatření: Neinstalujte vrtuli na letadlo nebo pohon pastorku na motor vrtulníku při testu regulátoru dřív, než si ověříte správné nastavení vašeho rádia.
- Instalujte vrtuli nebo pastorek až po ověření správného nastavení rádia.
- Nikdy nepoužívejte prasklé nebo proražené bateriové články.
- Nikdy nepoužívejte napájecí sady, které víte, že se přehřívají.
- Nikdy nezkratujte baterie ani regulátor.
- Vždy používejte správný izolační materiál na izolaci vodičů.
- Vždy používejte správné kabelové konektory.
- Nepřekračujte počet článků ani serv předepsaných pro regulátor.
- Přepólováním baterie se poškodí regulátor, na což se nevztahuje záruka.
- Instalujte regulátor na vhodné místo s dostatečným větráním pro jeho chlazení. Regulátor mázabudovanou ochrannou funkci hlídání teploty, překročí-li teplota regulátoru hodnotu 110°C, dojde k okamžitému vypnutí motoru.
- Používejte pouze vhodné pohonné baterie a zajistěte připojení správné polarity.
- Zapněte vysílač ON a ujistěte se před připojením baterie k regulátoru, že je páka plynu vysílače v nulové poloze.
- Nikdy nevypínejte Váš vysílač /OFF/ pokud je baterie připojena k regulátoru.
Mystery 60A SBEC střídavý regulátor modrý  74.24kB
Kompletní návod /manuál/ česky ve Wordu ke stažení zde..
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one