OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Střídavý

Střídavý

regulátor otáček Mystery 30A BEC
Regulátor otáček Mystery 30A BEC

Společnost se věnuje produkci všech druhů regulátorů pro střídavé motorky.
Svými znalostmi a zkušenostmi jsme se stali jedněmi ze čtyř v první třídě produkčních metod, pokročilého řízení a kontroly kvality. Vyrábíme vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky.

Hlavní funkce:
1. Bezpečnostní režim: I přes to, že není plynová páka při zapnutí vysílače
v nulové poloze /dole/ motor se sám nespustí.
2. Nastavení brzdy: zapnuto / vypnuto (tovární nastavení je vypnuto)
3. Tři volby typu baterie a výběru napětí.
4. Software pro změnu směru otáčení motoru.
5. Ochrany při snížení napětí: ignorovat / snížit výkon / vypnout
6. Teplotní ochrana: sníží výkon, když teplota dosáhne 120 stupňů Celsia.
7. PWM frekvence: 8kHz / 16kHz
8. RPM nastavení: 20000ot. / 50000ot. / 100000ot. (pouze FM60A, FM80A)


Vážený zákazníku,
Děkujeme za zakoupení motorového regulátoru výkonu střídavých motorků.
Je to nová generace senzorového rychlostního regulátoru, s nejnovějším vylepšeným softwarem, pro všechny typy střídavých motorků.

Dříve než začnete pracovat s regulátorem, přečtěte si prosím pozorně návod a pokyny.
Připojení vodičů:
Regulátor je možné připojit k motoru přímým připájením nebo vysoce kvalitními
konektory. Vždy používejte nové konektory. Ty by měly být pečlivě připájené k vodičům a izolované teplem smrštitelnou bužírkou. Maximální délka vodičů baterie: 15cm.

Regulátor pájejte k motorovým vodičům,
• Vhodnou pájkou k pájení bateriových konektorů a vodičů.
• Izolujte všechny pájecí konektory teplem smrštitelnou bužírkou.
• Zasuňte "JR" konektor do kanálu plynu v přijímači .
• Připojte červený vodič regulátoru k červenému vodiči baterie a černý vodič regulátoru k černému vodiči baterie.

Instalace regulátoru:
Regulátor instalujte do modelu tak aby byl ochráněn od vibrací a
šoků, pomocí suchého zipu nebo oboustranné pěnové pásky.
Ujistěte se, že je zabezpečené dostatečné proudění vzduchu chladícími otvory
kolem motoru a regulátoru, pro jejich dostatečné chlazení.
PŘI NEDOSTATEČNÉM CHLAZENÍ SE MOTOR I REGULÁTOR MOHOU POŠKODIT!

Normální spuštění:
Zapněte vysílač a zkontrolujte nastavení kanálu plynu + / -100% (na vysílači)
U vysílačů Futaba v menu "servo revers", funguje na kanálu plynu..
• Zapněte přepínač "ON"
• Připojte akumulátor k regulátoru
• Zapněte přijímač přepínačem "ON" (BEC zapnout).
• Budete slyšet pípnutí při zapnuté brzdě nebo dva tóny při vypnuté brzdě.
• Pozice plného plynu se kalibruje automaticky.
• Motor je nyní připraven ke spuštění.

Upozornění:
• Vždy připojte pohonný akumulátoru těsně před letem a odpojte ihned po přistání.
• Jakmile připojíte pohonný akumulátor, pracujte s modelem velmi opatrně!
• Ujistěte se, že jste za všech okolností mimo dosah vrtule.
• Rotace vrtule je velmi nebezpečná!
• I když vypnete přijímač (BEC) vypínačem "OFF", pamatujte si, že pohonný akumulátoru je stále připojený. Seřizujete-li model či regulátor, pracujte bez vrtule!

Tovární nastavení:
Brzdy: vypnuty „Off“
Typ baterie: 3 LiPol
Typ vypnutí motoru: snižování výkonu
Měkký start: střední „Medium“
Časování: Auto
Frekvence: 8kHz
Kontrola otáček: vypnuta „Off "
Vstup do programovacího režimu:
Zapněte vysílač a na páce nastavte plyn na maximum.
Připojte akumulátor k regulátoru a zapněte přijímač.
Počkejte asi 5 sekund dokud neuslyšíte tóny ( _--) oznamující vstoupení do programovacího menu.
Uslyšíte-li požadované oznamovací tóny v programovacím menu pro vaše nové nastavení, stáhněte páku plynu dolů, vzápětí uslyšíte dva potvrzovací tóny pro uložení vašeho aktuálního nastavení.
Regulátor dovoluje najednou změnit pouze jednu funkci, při požadování další změny odpojte baterii od regulátoru, znovu ji připojte a opakujte výše uvedené kroky. Programování můžete kdykoli ukončit odpojením baterie od regulátoru.

1. Nastavení brzdy vrtule: zapnutí ON nebo vypnutí OFF
Výše uvedeným postupem naprogramujte brzdy na ON zapnuté nebo OFF vypnuté.

2. Typ baterie: Zvolte typ baterie, kterou používáte ve svém modelu, můžete zvolit 2-3 LiPo pro regulátory 8A - 75A BEC, nebo 2-5 LiPo pro regulátor 45 - 75 Opto, nebo 5 - 10 LiPo pro Opto 90A)
2x LiPo .. .. .. .. ..
3x LiPo ... ... ... ... ...
4x LiPo .... .... .... .... ....
5x LiPo ..... ..... ..... ..... .....
6x LiPo ...... ...... ...... ...... ......
7x LiPo ....... ....... ....... ....... .......
8x LiPo ........ ........ ........ ........ ........
9x LiPo ......... ......... ......... ......... .........
10x LiPo .......... .......... .......... .......... ..........
NiCd: (50% počátečního napětí) __ __ __ __ __

3. Ochrana vypnutí prahového napětí baterie (Reduce power; Cut off; Ignore):
Pokud napětí akumulátoru klesne na prahové napětí, regulátor bude buď ignorovat, snižovat výkon nebo zastaví motor, aby zajistil dostatek energie pro přijímač a serva. Je-li motor za letu regulátorem vypnut, lze jej stažením plynu a opětovným přidáním opět zapnout, ale nezapomeňte, že musíte neprodleně přistát s modelem!

Snížením výkonu ( Reduce power ): Sníží výkon pohonu na polovinu
Vypnutí ( Cutt Off ): Ihned vypne motor
Ignorovat ( Ignore ): Motor se nezastaví dokud nebude baterie úplně vybitá

4. Změna směru otáček: Tato funkce mění směr otáčení motoru.
( Zprava doleva, nebo naopak ) w w w w w

5. Nastavení rozběhu (akcelerace): Pokud se v pohonném systému používá převodovka, doporučujeme použít tzv. Měkký start ( Soft start). Toto nastavení je vhodné pro převodovky a není na škodu, zejména při použití velkých průměrů vrtule. Funkci Měkkého startu ( Soft start ) zakažte při použití přímého pohonu nebo při rychlostních soutěžích.
Povolit: VV VV VV VV VV
Zakázat: V V V V V

6. Časování (předstih): Regulátor má tři režimy časování: Automatické je ideální pro všechny typy Brushless motor. Ale u některých značek nebo domácích Brushless motorů, musíte nastavit správné časování pro optimální efektivitu a výkon: 7 stupňů pro více pólové motory, 30 stupňů pro oběžné motory.

Automatické - Automatic: ( 7-30 stupňů ) - - - - -
Nízké - Soft: ( 7 stupňů ) -- -- -- -- --
Vysoké – High: ( 22-30 stupňů ) --- --- --- --- ---

7. Spínací frekvence - Schwitching Frequency: Regulátor má dva spínací módy frekvence.
8kHz – ( \ \ \ \ \ ) - je dobrá pro všechny typy dvou pólových motorů 16kHz - ( / / / / / ) - je dobrá pro více pólové motory.
Mystery 30A modrý střídavý regulátor  46.08kB
Komplet přeložený namuál do češtiny je k dispozici ke stažení ve Wordu zde..
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one