OwlCastle
664 71Veverská Bítýška
Brno - venkov
e-mail: OwlCastle@seznam.cz
Hobby King 30A

Hobby King 30A

střídavý regulátor
HOBBYKING MODRÝ STŘÍDAVÝ REGULÁTOR 30A

Uživatelská příručka
Děkujeme vám za zakoupení Hobby King střídavého elektronického regulátoru (ESC).
Vysoký výkon systémů RC modelů může být velmi nebezpečný a důrazně doporučujeme přečíst si tento návod. Hobby King nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním, instalací, nebo údržbou těchto výrobků, ani žádnou odpovědnost za jakékoliv škody a ztráty vyplývajících z jeho používání.
Jakékoliv nároky na úhradu vyplývající z provozu, poruchy nebo nesprávné funkce atd. nejsou možné. Nepřebíráme ani žádnou odpovědnost za zranění osob, poškození majetku nebo následné škody způsobené našimi produkty a jejich používáním. Pouze povinnost náhrady omezenou na záruku fakturovaného množství daného produktu.
Hobby King střídavý regulátor (ESC) má výkonný BEC (byl speciálně navržen pro extrémní akrobacii, a má schopnost podporovat vyšší momentální proudové zatížení v době špiček, aby se vyloučila možnost nežádoucího přerušení provozu, je také schopen podporovat současně více serv, běžně používaných v CCPM vybavení 3D E-vrtulnících.

Zapojení:
Regulátor může být připojen k motoru přímo pájením nebo vysoce kvalitními konektory. Vždy používejte nové konektory, které by měly být pečlivě připájeny a izolované smršťovací bužírkou. Maximální délka vodičů akumulátoru může být v rozmezí do 6 palců – 15 cm.
* Spájejte vodiče regulátoru a motoru.
* Napájejte odpovídající konektor k vodičům baterie.
* Odizolujte všechny pájecí konektory smršťovací bužírkou.
* Zapojte "JR" konektor do kanálu plynu v přijímači.
* Připojte baterii k regulátoru, černý vodič regulátoru k černému vodiči baterie a červený vodič regulátoru k červenému vodiči baterie.

Střídavý regulátor otáček

Specifikace:

Typ    Trvalý proud (A)  Max.proud(A) 10s    Počet článků  Nixx/LiPo   Hmotnost (g)    Výstup BECu   Rozměry (mm)    Programování

12A BEC      12A                     16A                            5-12Ni/2-4LiPo                 8                      5V/1A            21x22x4                    ANO

20A BEC      20A                     30A                            5-12Ni/2-4LiPo                18                     5V/2A            23x33x6                    ANO

30A BEC      30A                     40A                            5-12Ni/2-4LiPo                28                     5V/3A            23x43x6                    ANO

40A BEC      40A                     60A                            5-18Ni/2-6LiPo                32                     5V/4A           23x52x7                     ANO

Vlastnosti:
Extrémně nízký vnitřní odpor
Super jemné a přesné lineární řízení plynu
Bezpečnostní tepelná ochrana při přetížení
Automatické vypnutí plynu při ztrátě signálu
Podpora vysokých otáček motorů
Zapnutí ochrany nechtěného rozběhu (zabraňuje náhodnému spuštění motoru při zapnutí)
Nový programovací software

Naše regulátory umožňují měnit všechny funkce programu, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám, což je velmi efektivní a uživatelsky přívětivé:

1. Programovatelná brzda (doporučujeme používat brzdu pouze pro sklopné vrtule)
2. Programovatelný typ baterie (LiPo nebo NiCd / NiMh)
3. Programovatelné nastavení velikosti vypínacího napětí
4. Programovatelné obnovení továrního nastavení
5. Programovatelné nastavení časování (pro zvýšení účinnosti regulátoru)
6. Programovatelný měkký start - rozběh (pro ochranu převodovek a vrtulníky)
7. Programovatelný guvernér režim (pro vrtulníky)
8. Programovatelný směr otáčení motoru (ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček)
9. Programovatelná spínací frekvence
10. Programovatelné vypnutí baterie při snížení napětí baterie (snížení výkonu ,vypnutí)

Nastavení:
1. Brzda: ON / OFF
* ON – Při vypnutí plynu zastaví – zabrzdí vrtuli (doporučeno pro sklopné vrtule).
* OFF –Při vypnutí plynu nebrzdí, vrtule se může volně protáčet.

2. Typ baterie: LiPo nebo NiCd / NiMh
* NiCd / NiMh – Hlídá nastavení hranice ochrany nízkého napětí článků NiCd / NiMh.
* LiPo - Hlídá nastavení hranice ochrany nízkého napětí článků LiPo a automaticky detekuje jejich počet v baterii.
Poznámka: Při volbě NiCd / NiMh, regulátor (ESC) automaticky nastaví mezní hranici na tovární hodnoty 65%. Mezní prahové hodnoty pak mohou být v případě potřeby dodatečně změněny přes funkci ochrany nízkého napětí. Regulátor načte počáteční napětí NiCd / NiMH baterie při připojení a načtené napětí je pak použito pro výpočet prahu vypínacího napětí.

3. Volba hranice vypínacího napětí ochrany článků (cutoff Threshold):
Nízká / Střední / Vysoká
1. U Li-xx-baterií se počet článků načte automaticky a nevyžaduje žádné uživatelské vstupy na rozdíl od ostatních typů baterií. Tento regulátor nabízí 3 možnosti nastavení hranice vypínacího napětí; nízká (Low 2.8V) / Střední (Medium 3.0V) / vysoká (High 3.2V).
Například: hranice vypínacího napětí pro 11,1V / 3 článkovou Li-Po bateri by byla 8,4V - nízká (Low), 9.0V střední (Med) a 9,6V vysoká (High)
2. Pro Ni-xx baterie se hranice vypínacího napětí načítá z počátečního napětí baterie – nízké (Low - 50%), střední (Medium – 65%) a vysoké (High – 65%).
Například: Při plně nabité 6ti článkové baterii NiMH o napětí 1.44V x 6 = 9.64V bude nízké "Low" mezní napětí nastaveno na vypínací napětí: 8.64V x 50% = 4,3Va při střední "Medium" nebo vysoké "High" je nastaveno mezní napětí na: 8.64Vx 65% = 5,61 V.

4. Obnovení výchozího továrního nastavení:
Obnovení nastaví regulátor zpět na výchozí nastavení od výrobce, tedy:
Brzdy: vypnuto /OFF/
Typ baterie: LiPo s automatickým načítáním počtu článků baterie
Hranice vypínacího napětí: Střední ( Medium3.0V/65%)
Časování: Automatické
Rozběh: Střední
Guvernér režim: vypnutý OFF
Frekvence: 8 kHz
Způsob vypínání při vybití: Snížit výkon

5. Nastavení časování: Automatické / Nízké / Vysoké.
* Automatické – regulátor si automaticky určí optimální časování motoru
* Nízká (Low 7-22°) - nastavení pro většinu 2 pólových motorů
* Vysoká (High 22-30°) - nastavení pro motory s 6 a více póly
Vysoká (High 22-30 °) - nastavení pro motory se 6 a více póly.
Ve většině případů, funguje automatické časování dobře pro všechny typy motorů. Nicméně pro vysokou účinnost doporučujeme nízké časování nastavit pro 2 pólové motory (obecně in-runners „plášťové“) a vysoké časování pro 6 pólů a více (obecně out-runners „oběžky“). Pro vyšší rychlosti, můžeme nastavit vyšší časování. Některé motory vyžadují jiné nastavení časování, proto doporučujeme řídit se nastavením podle doporučení výrobce, nebo pokud si nejste jisti, použijte automatické nastavení časování,.
Poznámka: Před prvním letem si při změně časování nejprve tento motor vyzkoušejte nasucho na zemi!

6. Nastavení rozběhu motoru: velmi měkký / měkký start / tvrdý start
* Velmi měkký start /Very soft/ - poskytuje pomalý rozběh 1,5 sek. od rozběhu až do plných otáček a má za cíl chránit citlivá zařízení podle okamžitého zatížení. Toto nastavení je doporučeno buď pro model s pevnou vrtulí vybavený převodovkou a nebo vrtulníky.
* Měkký rozběh /Soft acceleration/ - umožňuje počáteční pomalý 1 sekundový rozběh od rozběhu až do plných otáček. Toto nastavení je doporučeno buď pro model s pevnou vrtulí vybavený převodovkou a nebo vrtulníky.
* Zrychlený start / Start acceleration/ - poskytuje rychlý start s lineární reakcí motoru. Toto nastavení je doporučeno pro model s pevnou vrtulí na přímý pohon.

7. Aktivní kontrola otáček (Heli Governor mode)
* Kontrola otáček vypnuta /OFF/
* Základní řada: zpoždění 5 sekund od rozběhu až do plných otáček. V případě stažení plynu se po opětovném přidání, bude chovat jako při normálním startu.
* Rozšířená řada: K dispozici bude 15 sekund zpoždění od rozběhu až do plných otáček. V případě stažení plynu se po opětovném přidání, bude chovat jako při normálním startu.
Poznámka: Pro režim kontrola otáček povolena, bude regulátor brzdu a ochranu nízkého napětí baterie resetovat. Bez ohledu na předchozí nastavení ji automaticky přednastaví na: žádné brzdy /brzdy OFF/ a snížení výkonu.

8. Směr otáčení motoru: Revers
Ve většině případů lze směr otáčení motoru obvykle změnit prohozením dvou motorových vodičů. Avšak v případech, kdy jsou motorové vodiče přímo připájeny k vodičům regulátoru, může být směr otáčení motoru jednodušeji změněný nastavením v programu regulátoru..

9. Spínací frekvence: 8kHz/16kHz
* 8 kHz spínací frekvence regulátoru pro 2 pólové motory, např. inrunnerů - plášťových
* 16 kHz spínací frekvence pro motory s více než 2 póly, např. outrunnerů. - oběžných
Přestože 16kHz je účinnější v tahu našich motorů, výchozí nastavení je 8 kHz kvůli nižšímu hluku oproti nastavení na 16kHz.

10. Typ reakce na dosažení vypínacího napětí: Snížení spotřeby (Reduce power) / tvrdé vypnutí (cutoff)
* Regulátor snižuje výkon motoru, před dosažením nastavené vypínací meze napěťové ochrany (doporučeno)
* Regulátor vypne motor okamžitě při dosažení nastavené vypínací meze napěťové ochrany.
Používání nového regulátoru
Nedodržení správné polarity nebo zkrat může poškodit regulátor, proto by jste měli zkontrolovat všechny konektory, správnou polaritu a pevné uložení připojeného akumulátoru.

Upozorňovací tóny
Hobby King regulátor přehrává při připojení k baterii výstražné zvukové tóny za těchto podmínek:
1. Nepřetržité pípání tónu (****) naznačuje, že páka plynu není v minimální poloze.
2. Pípání jednoho tónu s následnou jednou pauzu (* * * *) znamená, že napětí akumulátoru není v přijatelném rozmezí (regulátor automaticky kontroluje a ověřuje napětí baterie, jakmile je baterie připojena).
3. Pípání jednoho tónu s následnou krátkou pauzou (* * * *) označuje, že regulátor není schopen detekovat signál plynu z přijímače.

Zabudované inteligentní bezpečnostní funkce regulátoru
1. Ochrana regulátoru: pokud teplota regulátoru přesáhne 110 ° C, regulátor sníží výkon nebo se vypne, aby se nepoškodil.
2. Ochrana ztráty signálu plynu: pokud regulátor ztratí signál po dobu 2 sekund, automaticky se vypne motor.

První uvedení regulátoru do provozu a provedení automatické kalibrace plynu
Provedením automatické kalibrace plynu Hobby King regulátoru dosáhnete hladší a rychlejší odezvy na plyn a funkčnost v celém rozsahu plynu na vašem vysílači. Tento krok se provádí pouze jednou, aby si regulátor ověřil a zapamatoval rozmezí signálu plynu vašeho vysílače. Pokud změníte vysílač, vždy zopakujte automatickou kalibraci plynu:

1. Zapněte vysílač a nastavte páku plynu k jeho maximální polohy.
2. Připojte baterii k regulátoru ESC. Počkejte asi 2 sekundy, motor pípne dvakrát, potom stáhněte plyn na minimum, motor opět pípne, čímž indikuje, že váš regulátor ESC má uložený rozsah plynu z vašeho vysílače.
Plyn je nyní zkalibrovaný a regulátor připravený k provozu.

Uvedení regulátoru do provozu:
1. Zapněte svůj vysílač a nastavte páku plynu do minimální polohy.
2. Připojte baterii k regulátoru.
3. Při připojení vydává regulátor dvě sady zvukových tónů v posloupnosti udávající stav svého programování.
* První sada tónů označuje počet článků v baterii LiPo připojených k regulátoru, tři pípnutí (***) označuje 3 články LiPo packu, zatímco 4 pípnutí (****) označuje 4 články LiPo.
* Druhá sada tónů označuje stav brzdy, jedno pípnutí (*) pro zapnutou brzdu (ON) a dvě pípnutí (**) pro vypnutou brzdu (OFF).
* Nyní je regulátor připraven k použití.

Spuštění režimu programování:
1. Zapněte svůj vysílač a nastavte plyn na maximum.
2. Připojte baterii k regulátoru.
3. Počkejte, až uslyšíte dvě krátká pípnutí (_ _ **), tím jste se dostali do režimu programování.
4. Pokud do 5 sekund posunete páku plynu vysílače na minimum, uslyšíte potvrzovací tón, že bylo nastavení plynovou pákou změněno. Ponecháte-li páku plynu v nejvyšší poloze déle než 5 sekund, přejde z jedné funkce programování do další následné. (Naleznete v tabulce zmíněných funkcí a zvukových tónů).
5. Je-li požadovaná funkce potvrzena odpovídajícím tónem, uložíte ji potvrzením (pákou plynu) vysílače do minimální (nejnižší) polohy. Regulátor vydá dva zvukové signály (**) pro potvrzení, že nové nastavení bylo uloženo.
6. Regulátor dovoluje najednou pouze nastavení jedné funkce.
Při požadování změny další funkce, odpojte baterii, znovu ji připojte a opakujte výše uvedené kroky.

Všeobecná bezpečnostní opatření
Neinstalujte vrtuli na letadlo nebo pastorek pohonu na motor vrtulníku při testu regulátoru dřív, než si ověříte správné nastavení vašeho rádia. Instalujte vrtuli nebo pastorek až po ověření správného nastavení rádia.
* Nikdy nepoužívejte prasklé nebo poškozené bateriové články..
* Nikdy nepoužívejte napájecí sady, které víte, že se přehřívají..
* Nikdy nezkratujte vodiče baterie ani regulátoru..
* Vždy používejte správný izolační materiál na izolaci vodičů..
* Vždy používejte správné kabelové konektory..
* Nepřekračujte počet článků baterie ani počet serv předepsaných pro regulátor.
* Přepólováním baterie se poškodí regulátor, na což se nevztahuje záruka
* Nainstalujte regulátor ESC na vhodné místo s dostatečnou ventilací pro chlazení. Regulátor má zabudovanou ochrannou funkci hlídání teploty, při přehřívání regulátoru snižuje výkon, překročí-li teplota regulátoru 110°C, dojde k okamžitému vypnutí motoru.
* Používejte pouze vhodné pohonné baterie a zajistěte připojení správné polarity.
* Před připojením baterie k regulátoru a zapnutím vysílače ON se ujistěte, že je páka plynu v nulové poloze.
* Nikdy nevypínejte Váš vysílač /OFF/ pokud je baterie připojena k regulátoru.
* Akumulátor připojujte těsně před letem, odpojte hned po letu - nenechávejte akumulátor připojen po létání.
* Manipulujte se svým modelem s extrémní opatrností, máte-li připojený pohonný akumulátor, držte se za všech okolností stranou od vrtule. Nikdy nestůjte bokem nebo přímo před žádnými rotujícími částmi.
* Neponořujte zapnutý regulátor ESC do vody.
* Zjistěte si na místech kde létáte pravidla a pokyny zdejšího leteckého klubu a tato pravidla a pokyny respektujte a dodržujte.

 

Závada

Možný důvod

 

Náprava

Po zapnutí je slyšet tóny automatického zjištění počtu článků baterie, ale motor nepracuje

 

 

 

Nebyla provedena kalibrace regulátoru

Zkalibrovat regulátor pomocí páky plynu

Po zapnutí není slyšet žádný tón, motor ani serva nepracují

Špatné spojení mezi baterií, regulátorem a motorem

 

Očistěte konektory a svorky, popřípadě je nahraďte

 

Není energie/napětí

Nahraďte za čerstvě nabitý akumulátor

 

Studený spoj

Přepájejte vodiče

 

Špatná polarita připojené baterie

Zkontrolujte polaritu vodičů

 

Opačně připojený JR třívodičový konektor k přijímači

Zkontrolujte třívodičový JR konektor a jeho správné připojení

 

Vadný regulátor

Vyměňte regulátor

Po zapnutí není slyšet žádný tón, motor nepracuje, ale serva pracují

Špinavé/špatné spojení mezi regulátorem a motorem

Očistěte konektory a svorky, popřípadě je nahraďte

 

Spálené vinutí motoru

Vyměňte motor

 

Studený spoj

Přepájejte vodiče a konektory

Po zapnutí regulátoru motor nefunguje, upozorní
dvojpípnutím s následnou krátkou pauzou (** ** ** **)

Napětí akumulátoru není v přijatelném rozsahu.

Zkontrolujte napětí baterie, popř. vyměňte za nabitou

Po zapnutí regulátoru motor nefunguje, upozorní
pípnutím s následnou krátkou pauzou ( *  *  *  * )

Regulátor není schopen detekovat plynový signál z přijímače

Zkontrolujte je-li opravdu zapojen správně konektor regulátoru ke kanálu plynu v přijímači, nebo zkontrolujte funkci kanálu plynu přijímače (např. připojením serva)

Po zapnutí regulátoru motor nefunguje, ozývá se nepřetržité pípání (* * * *)

Při zapnutí nebyla páka plynu v nulové poloze

Přesuňte páku plynu do minimální polohy

Po zapnutí regulátoru motor nefunguje, ozývájí se dva dlouhé tóny následované dvěma krátkými pípnutími ( _ _ * *)

 

Obrácené /reverzní/nastavení  plynového kanálu vysílače přepnul tento regulátor do módu programování

Reverzujte na svém vysílači kanál plynu.

Poznámka: Pro Futaba rádia zapněte u kanálu plynu reverz.

 

Motor běží ve směru otáčení
Motor zastaví v letu.

Špatné zapojení /polarita/ vodičů mezi regulátorem a motorem

Prohoďte jakékoli dva ze tří vodičů mezi sebou (na straně od regulátoru k motoru) nebo pomocí přeprogramování regulátoru změňte funkci - změna otáčení motoru

 

Ztráta signálu kanálu plynu

Zkontrolujte správný provoz
vysílače a přijímače.
Podívejte se na umístění regulátoru
a přijímače. Překontrolujte
zapojení vodičů regulátoru, cestu antény přijímače a zajistěte aby byli odděleně aby se zabránilo RF rušení.
Popř. nainstalujte feritový odrušovací kroužek na plynový kablík regulátoru.

 

 

 

 

Baterie dosahuje prahového vypínacího napětí nastaveného na regulátoru

Přistaňte okamžitě s modelem a vyměňte baterii

 

Možnost vadného vodiče

Kontrola a ověření
stavu připojených vodičů

Motor neběží pravidelně, vypíná, restartuje se, pocukává a regulátor se přehřívá

Možné vysokofrekvenční RF rušení v místech létání

Při běžném provozu
by regulátor neměl být citlivý na okolní RF rušení. Restartujte regulátor, aby se obnovil normální provoz a z důvodu ověření vyzkoušejte znovu. Pokud
problém přetrvává, otestujte
regulátor i při létání na jiných místech.

 

Nedostatečné větrání - vypíná tepelná ochrana

Přemístit regulátor tak, aby byl lépe chlazený

 

Serva napájená BECem regulátoru nechodí bez problémů

Použijte počet takových serv, která jsou vhodná výkonnostně k BECu regulátoru. Nepřetěžujte BEC!

 

Příliš velká vrtule nebo motor

Zmenšete vrtuli a změňte motor za méně výkonný

.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one